Nickerie.Net, maandag 12 november 2007


Vertrouwensbreuk tussen ACP en EU

BRUSSEL - De houding van de Europese Unie is 'onacceptabel en zeer zorgwekkend', vinden de handelsministers van Afrika, het Caribisch Gebied en de Pacific (ACP). De EU heeft eenzijdig het bestaande Suikerprotocol opgezegd, terwijl gesprekken over nieuwe handelsafspraken nog in volle gang zijn. De opzegging van het protocol gaat in per oktober 2009.

Minister Clifford Marica van Handel en Industrie (HI) heeft de vergadering ook bijgewoond. Na het ministerieel overleg tussen de ACP en de EU van 7 tot 9 november in Brussel, uitten de ACP-ministers hun woede. In het huidige Suikerprotocol is onder andere opgenomen dat 18 ACP-landen hun suiker tegen een vaste, afgesproken prijs mogen afzetten op de Europese markt. De EU wil in 2009 deze tarieven loslaten, omdat ACP-producenten bevoordeeld zouden worden ten opzichte van Europese producenten. Het huidige EU-suikerbeleid ondergaat namelijk drastische wijzigingen, waardoor Europese producenten in de toekomst geen gegarandeerde prijzen meer krijgen voor hun suiker. De EU stelt dat het de ACP niet tegemoet kan komen als er geen regeling is voor de eigen producenten.

De ACP-landen zijn vooral kwaad over het feit dat het akkoord is opgezegd zonder fatsoenlijk overleg vooraf. "Dit lijkt zelfs op koloniaal gedrag", werd gezegd tijdens de persconferentie. Handelsminister Henry Jeffrey van Guyana denkt dat de opzegging van het Suikerprotocol 'grote problemen' kan opleveren bij de lopende EPA-onderhandelingen. Deze gesprekken moeten in principe zijn afgerond per 31 december 2007, omdat op die datum een vrijstelling van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vervalt. Kern van de EPA's is dat de EU en de ACP-landen hun grenzen voor elkaars producten en diensten zullen opengooien.

Jeffrey, die namens de Caricom het woord voert over suiker, vindt dat de opzegging van het Suikerprotocol laat zien dat het Europa vooral om het eigen belang te doen is en niet om dat van de kwetsbare landen. De EPA-onderhandelingen tussen de Caribische regio en Europa verliepen tot voor kort zeer voorspoedig, maar zijn door de jongste ontwikkelingen in zwaar weer terechtgekomen. Naast de slechte sfeer liggen er ook inhoudelijk onverwacht grote hobbels. Zo is er onenigheid over hoeveel producten mogen worden uitgesloten van vrije handel. De eerdere voorspellingen dat een akkoord zeer nabij is, vindt Jeffrey dan ook niet terecht. Hij verwacht niet dat het lukt om deze maand, zoals eerder verwacht werd, een akkoord te bereiken. "Misschien lukt het nog om iets te bereiken, maar de gesprekken zijn zeer moeilijk geworden. Zeer moeilijk."

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / RNW

02-11-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics