Nickerie.Net, maandag 19 november 2007


SML hypotheekvrij Staat koopt Manglies vordering van USD 3,4 miljoen

Eric Mahabier, 17/11/2007

Paramaribo - Alle roerende en onroerende goederen van de Stichting voor Ontwikkeling van de Machinale Landbouw (SML) zijn vanaf gisteren hypotheekvrij. De ondernemer Imro Manglie heeft als enige hypotheekhouder royement verleend aan alle beslagleggingen die hij op de SML had. Onder het toeziend oog van kantonrechter Henk Struiken heeft Manglie op maar liefst vijf aktes van notaris Radjen Soerdjbali zijn handtekeningen moeten plaatsen om dit mogelijk te maken. SML heeft geen schulden meer bij Manglie en zijn bedrijven Sluis B.V. en Stichting Welvaart.

Vervolgens tekenden Manglie en minister Kermechand Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) een koop- en verkoopovereenkomst waardoor de staat een vordering van 3,4 miljoen Amerikaanse dollar die de rijstmagnaat op de SML had, heeft gekocht.

De dwangsom van 3.490.000 US dollar die als gevolg van het niet betalen van de vordering was opgelopen, is door Manglie kwijtgescholden. De staat heeft reeds een bedrag van 375.000 US dollar op de rekening van Manglie overgemaakt en de rest zal in elf achtereenvolgende maandelijkse betalingen van 275.000 US dollar geschieden.

Indien de staat ultimo november 2008 het totaalbedrag niet heeft uitbetaald, zal een rente van 6 procent per jaar over het uitstaande saldo geheven worden. “Met deze ondertekening is een einde gekomen aan een langlopende en slepende kwestie” liet Struiken beide partijen weten. “U heeft veel minder gekregen dan waar u volgens uw stukken recht op had, maar daarmee bewijst u uzelf en de staat Suriname goede diensten” merkte Struiken verder op.

Zowel Manglie als Raghoebarsing spraken hun erkentelijkheid uit naar de advocaten van beide partijen en de rechter met wiens medewerking deze oplossing bewerkstelligd werd. Vicepresident Ramdien Sardjoe spreekt in een telefonisch interview met dWT van een bijzonder hoogtepunt.

“We hebben met deze oplossing een bijzondere stap gezet naar de oplossing van het hele SML-vraagstuk” vindt Sardjoe. De ministerraad heeft vorige week goedkeuring gegeven voor het aangaan van deze overeenkomst.

Manglie zelf zegt het geld naar het buitenland te zullen sturen, omdat hij daar schulden gemaakt heeft om de SML hier van geld te voorzien. “Ik moet die schulden terugbetalen aan het buitenland en zal daarvoor ook nu toestemming van de Deviezencommissie vragen.”

Er wordt nu een derde openbare inschrijving gehouden en volgens Geetapersad Gangaram Panday, voorzitter van de raad van bestuur van SML, zullen de biedingen nu hoger liggen. “Er is geen hypotheek meer, dus verwachtbaar is dat er hogere bedragen geboden zullen worden.” Volgens Sardjoe en Struiken is Manglie geheel vrij aan deze derde inschrijving deel te nemen. Uit deze opbrengst zullen de overige schuldeisers betaald worden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

17-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics