Nickerie.Net, woensdag 21 november 2007


Nabestaande Decembermoorden wil ‘schoon’ strafproces

Ivan Cairo, 20/11/2007

Paramaribo - Het strafproces in verband met de geruchtmakende moorden van 8 december 1982 moet “schoon” blijven. Daarom moet het Hof van Justitie grondig nagaan of Krijgsraadslid Dhanoesdharie Nankoesing betrokken is geweest bij mensenrechtenschendingen in de jaren tachtig. Alle leden van de Krijgsraad die bij het proces zullen worden betrokken, dienen van onbesproken gedrag te zijn. Dat stelt Henri Behr, broer van de vermoorde Bram Behr, vanuit Nederland tegenover de Ware Tijd.

Nankoesing die als legerofficier al tien jaar lid is van de Krijgsraad, is met geweer op schoot te zien op een foto uit 1982 tijdens ondervraging van de toen zwaargewonde dissident Wilfred Hawker die met anderen een mislukte coup had gepleegd tegen het leger. Kort na de ondervraging is Hawker naar verluidt door een Krijgsraad te velde ter dood veroordeeld en vervolgens geëxecuteerd. Nankoesing heeft ondertussen bevestigd de militair op de bedoelde foto te zijn, die onlangs door Obsession Magazine is gepubliceerd.

Behr zegt dat hij overweegt andere nabestaanden van de vijftien slachtoffers te mobiliseren de strafzittingen niet bij te wonen als Nankoesing tijdens de behandeling van deze zaak wordt ingezet. Als nabestaande wil Behr zich niet langer confirmeren aan een procesgang waar eventueel verdachte personen aan meewerken.” Behr: “Het gaat niet om de persoon van Nankoesing, maar om een proces dat van belang is voor de rechtsstaat en het rechtsgevoel in Suriname te herstellen en dat is veel belangrijker”.

Suriname heeft belang bij een goede afloop en correct verloop van het strafproces en dat recht geschiedt. Dit vindt Behr veel belangrijker dan een eventuele gevangenisstraf die aan de verdachten zal worden opgelegd. “Suriname heeft een rechtszaak nodig, die ons verschoont van mensen die hebben gemoord en gezondigd tegen de rechtstaat.”

Een lid van de Krijgsraad die mogelijk betrokken is geweest bij het schenden van mensenrechten -de executie van Hawker- hoort daarom niet in deze rechtbank. De nabestaande doet daarom een klemmend beroep op de rechterlijke macht zich over deze zaak te buigen en corrigerend op te treden.

Ondertussen onderneemt ook Freddy Kruisland, advocaat van de nabestaanden, actie. Hij gaat een brief schrijven naar de president van het Hof van Justitie om corrigerend op te treden indien Nankoesing geen onbevlekt blazoen heeft. Het is namelijk de hofpresident die de kamers van de Krijgsraad samenstelt en hij zal dus moeten ingrijpen.

Kruisland zegt de brief te schrijven omdat hij erop moet toezien dat de belangen van zijn cliënten optimaal worden gediend. Het was namelijk op verzoek van de nabestaanden, dat het Hof het Openbaar Ministerie in 2001 opdroeg een strafrechtelijk onderzoek naar de decembermoorden in te stellen en eventueel tot vervolging van verdachten over te gaan.

Behr heeft er overigens vertrouwen in dat het proces goed zal verlopen. Suriname heeft in deze kwestie getoond goed op weg te zijn en in staat te zijn “dingen zelf op te schonen, maar als hier een fout is gemaakt, moeten we die direct herstellen.”

De nabestaande vindt dat al zoveel energie, tijd en middelen zijn gestoken in het onderzoek en voorbereiding van het ‘decembermoordenproces’, en dus niet laconiek moet worden omgesprongen bij de samenstelling van de kamers die belast worden met de berechting. Het gaat trouwens niet alleen om hoofdverdachte Desi Bouterse, maar ook om de andere 24 verdachten.

Nog onduidelijk is of Nankoesing betrokken wordt bij het proces. Veel keus is er overigens niet, want naast hem blijft slechts één lid van de Krijgsraad over: luitenant-kolonel Iwan Atmatdasim. Naar verluidt is luitenant-kolonel Mike Cooper ondertussen met pensioen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

20-11-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics