Nickerie.Net, woensdag 21 november 2007


Minister Raghoebarsing neemt krachtig standpunt in over bananendispuut

PARAMARIBO - Minister Kermechend Raghoebarsing van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft onlangs, als voorzitter van de ACP bananenwerkgroep, een krachtig standpunt ingenomen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over het nieuwe bananendispuut tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie (EU).

Ter discussie stonden de verschillende Lome/Cotonou-akkoorden tussen de EU en de ACP-landen, die de ACP een preferentiŽle markttoegang bieden tot de Europese markt. Raghoebarsing vindt deze preferentiŽle regeling van fundamenteel belang voor de economische en sociale overleving van de ACP-landen. Zonder deze regeling is het voor hen onmogelijk te blijven participeren in de internationale bananenhandel. Door de actie van de VS dreigt het levensonderhoud van honderdduizenden mensen van de ACP-landen in gevaar te komen. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe regiem is de invoer van bananen in Europa gestegen met meer dan 350.000 ton. Voorts zijn de prijzen die aan de producenten van de bananen wordt betaald gestegen, terwijl de groothandelsprijzen op de markt van Europese gemeenschap stabiel zijn gebleven of zelfs verminderd. Dit toont duidelijk aan dat het nieuwe invoerrechtensysteem meer exportmogelijkheden biedt.

De ACP-landen zien graag dat de eisen van de VS als ontoelaatbaar worden verworpen. Volgens Raghoebarsing heeft deze geen grondslag en zijn ze in strijd met het erkende WTO-doel dat beoogt de verhoogde participatie door ontwikkelingslanden in de internationale handel te vergemakkelijken. De ACP-landen vertrouwen daarom erop dat het WTO-panel deze eisen zal verwerpen en dat een van de weinige overgebleven preferentiŽle handelsmogelijkheden die zij hebben, beschermd zal worden zodat ontwikkeling door handel bereikt kan worden. De Dispute Settlement Body panel zal in januari 2008 advies uitbrengen aan de WTO. Raghoebarsing is hierover optimistisch gestemd.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

20-11-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics