Nickerie.Net, maandag 26 november 2007


Venetiaan in Srefidensitoespraak: Volk heeft voldoende zonnige perspectieven

Vernon Texel, 26/11/2007

Paramaribo - President Ronald Venetiaan ziet voldoende zonnige perspectieven voor het volk. Er zijn voldoende ontwikkelingskansen op de huisvestingsmarkt, werkgelegenheid, de infrastructurele, agrarische en mijnbouwsector en voor het ontwikkelen van nieuwe bronnen voor het genereren van energie. Ook op het gebied van kunst, cultuur, informatie en communicatie technologie ligt voor Suriname een braakliggend terrein.

“Voor het succesvol benutten van deze ontwikkelingskansen zal met zorg voortgebouwd moeten worden aan de verdere versterking van hetgeen reeds tot stand is gebracht op het gebied van financiële en monetaire stabiliteit”, sprak het staatshoofd de aanwezigen gisteren toe tijdens de receptie in de paleistuin bij de herdenking van 32 jaar staatkundige onafhankelijkheid.

Venetiaan wijst erop dat bij de aanpak van de ontwikkelingsperspectieven met wijsheid, inzicht en vooral behoedzaamheid moet worden omgesprongen. Daarnaast moet met de nodige dynamiek verder gebouwd worden aan het onderwijs.

Gestelde doelen hebben een grotere kans van slagen in een klimaat van algehele vrede om in rust verder te bouwen “aan ons geliefd Suriname door de kansen te benutten die voor ons liggen”. Helaas zijn er ook enkele donkere plekken aan de horizon. “Velen zullen beamen dat jaarlijks de viering van ons onafhankelijkheidsfeest plaats vindt in de schaduw die door de datum van 8 december vooruit geworpen wordt”, herinnert Venetiaan. “Het is ons aller taak om onze bijdrage te leveren om die schaduw te neutraliseren”.

In zijn boodschap had de president ook een kort woord over voor al de andere ingezetenen die meevoelen en meeleven met het Surinaamse volk. “Moge het ons gegeven zijn dat wij als volk erin slagen om met betrekking tot onze onafhankelijkheid, elke dag tot een feestdag te maken”, besloot Venetiaan zijn toespraak die met luid applaus van het publiek werd beantwoord.-.

President Ronald Venetiaan inspecteert de troepen, gisteren op het Onafhankelijkheidsplein. In zijn toespraak in verband met de onafhankelijkheid merkte het staatshoofd op dat het volk voldoende zonnige perspectieven heeft. dWT - Roy Ritfeld

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

26-11-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics