Nickerie.Net, maandag 26 november 2007


Ronnie Brunswijk: ‘Herrenberg brein achter moord op Deel en ‘Doetje’’

PARAMARIBO – “Het is Henk Herrenberg geweest die ons middels een opgezet scenario heeft uitgelokt met als gevolg de moord op twee van mijn lijwachten, Stuart Deel en ‘Doetje’. Hij is onder meer het brein achter deze moord geweest in een periode waarbij we met vertrouwen en onder garantie van de toenmalige regering, onder leiding van president Ramsewak Shankar, de vrede probeerden te herstellen in de beginjaren 90. Dat Herrenberg nu durft te stellen dat hij een zaak aanhangig gaat maken tegen de vader van Stuart Deel, die onlangs de betrokkenheid van Herrenberg in de media bekendmaakte, is beschamend”, vindt Ronnie Brunswijk.

Herrenberg moet volgens Brunswijk oppassen, omdat hij de familie zal ondersteunen het verzoek te deponeren bij de procureur-generaal (pg) om onderzoek te gelasten in deze moordzaak. “Hij heeft me die bewuste avond zeker tot tien maal toe gebeld en gezegd dat de bevelhebber mij wil spreken. We waren in Ambassador Hotel en na afstemming met mijn adviseur, Eddy Jozefzoon die overigens ook werd gebeld door Herrenberg, hebben we besloten op uitnodiging naar zijn woning te gaan, ergens op het Kerstenproject. Hier zouden wij de bevelhebber ontmoeten en de Groep van 8. Herrenberg is ons komen ophalen. Samen met Jozefzoon, Petrus, alias Gary, en Jimmy Ajintoena, alias Che, en de twee lijfwachten zijn we Herrenberg achterna gereden in een auto. Het voertuig waarin ik zat, werd bestuurd door de zoon van de ex-minister Van Amson.”

Daar aangekomen, zegt Brunswijk, was het opmerkelijk dat de woning en het terrein van Herrenberg pikdonker waren en dat zeker 30 militairen zich schuilhielden. Volgens Brunswijk zei Herrenberg, toen die hierop werd gewezen, dat de aanwezigheid van de militairen te maken had met de veiligheid. “In de woning aangekomen bleek dat Bouterse niet aanwezig was, wat mij verbaasde. Herrenberg hield ons voor dat Bouterse in aantocht was en na bijkans tien minuten te hebben gewacht kwam ineens een voertuig met hoge snelheid aangereden. Een vrouw stapte uit het voertuig en begon woedend aan te geven dat er niets in haar huis mag gebeuren. Na een kort onderhoud tussen de vrouw en Herrenberg in een kamer, kwam Herrenberg terug met de mededeling dat Bouterse ons samen met een ‘eliteorde’, Groep van 8, opwachtte bij zijn kabinet. Opmerkelijk dit keer was dat bij het verlaten van de woning de groep militairen die zorgde voor de veiligheid, reeds was vertrokken. We zijn toen naar het kabinet gegaan en daar hebben we dezelfde groep militairen weer ontmoet waarop Herrenberg bij navraag weer aangaf dat het de beveiliging betreft. Herrenberg heeft mij gegarandeerd dat de veiligheid in orde was en ik heb toen aan de lijfwachten de opdracht gegeven hun wapens in de auto te laten. Samen met mijn gezel werden we door Herrenberg begeleid.”

Brunswijk verder: “Linscheer en Christopher stonden bij de trap en ik werd verwezen naar de kamer van Bouterse met achterlating van deze twee lijfwachten. We hebben zeker 10 minuten gewacht zonder dat ons iets werd aangeboden, terwijl in die tussentijd Bouterse enkele sigaretten op had en Herrenberg de kamer in en uit ging. Ik heb toen gevraagd hoe lang nog waarop Bouterse antwoordde: ‘de vrouwen zijn nog niet klaar’ en ik denkende dat het ging om de vertegenwoordiging van de Groep van 8.” Brunswijk zegt dat deze woorden hem nog helder zijn bijgebleven. Hij herinnert zich goed dat ook Badrisein Sital en John Ceder in de kamer waren, samen met drie andere personen die bij hem onbekend zijn. Op een gegeven moment kwam Herrenberg terug met de mededeling: ‘Bevel de vrouwen zijn gereed’, waarop de bevelhebber antwoordde: ‘laten ze binnenkomen’. Herrenberg verdween en kort hierna bestormden enkele militairen de kamer. “Noch voordat ik in mijn tas kon gaan waarin een granaat was, gaf Bouterse de opdracht mij te ontwapenen. We werden gevangen genomen en aan handen en voeten gebonden. Herrenberg, weet ik nog, kwam kijken en keerde weer terug. Kort hierna hoorde ik twee keer vuurschoten. Na een minuut kwam Linscheer aangerend; zijn lichaam was besmeurd met bloed. Hij meldde de bevelhebber dat er twee gewonden waren gevallen. Christopher, die aanschoof in de kamer, heeft gericht, tot driemaal toe, met een uzi op mij geschoten, maar het schiettuig ging niet af. Bouterse stond op en zei: ‘niemand gaat hier schieten. Als iemand nog een schot laat vallen, neem ik die persoon voor mijn eigen rekening’. Ik werd in een wachtkamer gegooid, waar toevallig een telefoon was. Ik maakte meteen contact met Adolfine Cairo van de SRS en Koffi Ajong pong. Willy Soemita en Jules Adjodhia zijn na enkele uren nog komen bemiddelen namens de toenmalige president en hebben ook een restdeel van het bloedbad mogen aanschouwen. Ik ben door Chas Mijnals afgevoerd naar de Marinebasis en na en dag daar te hebben doorgebracht werd ik in vrijheid gesteld.”

Brunswijk houdt vast aan zijn verhaal en zegt ook dat de zoon van Van Amson heeft meegemaakt, gezien en gezegd hoe deze twee lijf-wachten zonder enig geaarzel op de trap zijn neergeknald door Linscheer en Christopher. In de editie van donderdag 22 november verklaarde Herrenberg verontwaardigd dat hij Herman Deel, die hem in ABC-actueel van de moord van zijn zoon had beschuldigd, voor de rechter zou slepen. Hij eist een schadevergoeding van 1 miljoen euro voor de aantasting van zijn goede naam en eer. “Mijn naam moet gezuiverd worden. Het moet eens gaan ophouden mij van allerlei duistere praktijken te beschuldigen. Ik zal mijn advocaat vragen een procedure op te starten naar aanleiding van de valse beschuldigingen”, zei Herrenberg aan de krant.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

26-11-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics