Nickerie.Net, vrijdag 30 november 2007


Aanvang gemaakt met wederopbouw Wageningen
Geplaatst: 30/11/2007

Nickerie -   Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft recentelijk een vijftal projecten uitbesteed voor uitvoering in het kader van de wederopbouw van Wageningen en de Middenstandspolder. Deze projecten hebben betrekking op het opschonen en ophalen van de hoofdirrigatiekanalen en de secundaire aan en afvoerleidingen van Wageningen en de Middenstandspolder. De natte en droge infrastructuur, inclusief de kunstwerken van de Stichting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname, (SML) zijn niet inbegrepen bij de verkoop van delen van Wageningen, maar in het algemeen belang teruggegaan naar de Staat. Het ministerie van LVV voert het beheer over de infrastructuur.

Daarnaast zullen twee pompen van het pompgemaal te Wageningen gereviseerd worden, zodat de wateraanvoer in de droge tijd gegarandeerd zal zijn. Ook de duikerkleppen van de padie-arealen die toegewezen zijn aan ex-werknemers van de SML, zullen vernieuwd worden. De padieboeren van de Middenstandspolder hebben zeer enthousiast op deze activiteiten van LVV gereageerd en hebben reeds de grondbewerking van 800 ha gedaan. Na de uitreiking van de bereidverklaringen aan de 200 ex-werknemers van de SML op zeer korte termijn, zal ook deze groep een aanvang maken met de voorbereidingen voor de inzaai. Het totaal in te zaaien areaal van de Middenstandspolder beslaat een oppervlakte van ca. 2000 ha en van Wageningen ca. 10.000 ha.

Volgens minister Kermechend Raghoebarsing heeft zijn ministerie een belangrijk deel van de begroting voor ressort Wageningen bestemd zodat na 6 seizoenen van stilstand en achteruitgang dit gebied wederom tot bloei kan worden gebracht. De totale kosten van de werken die in uitvoering zijn, bedragen meer dan SRD 2,5 miljoen. Ook de privatisering van SML zal nu op korte termijn afgerond worden zodat het volledige areaal van Wageningen in productie genomen zal kunnen worden. Minister Raghoebarsing verwacht dat met de uitvoering van deze infrastructurele werken een nieuw begin wordt gemaakt met de duurzame sociaal economische ontwikkeling van Wageningen en omgeving.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

30-11-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics