Nickerie.Net, vrijdag 30 november 2007


NJP spreekt zich uit over acties JCS
Geplaatst: 30/11/2007

Paramaribo -  De leiding van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) is zich ervan bewust dat het Jongeren Collectief Suriname (JCS) al een maand bezig is straatacties te voeren en vindt dat nu de tijd rijp is voor een officiële verklaring vanuit het NJP. Dit acht hij van belang omdat het NJP het democratisch gekozen instituut en forum is voor jongeren op bestuurlijk niveau. Het NJP onderkent de pijnpunten opgesomd door de verschillende jongerenactivisten. Het NJP is echter geen voorstander van demonstraties (straatacties), omdat deze dienen als het uiterste middel.

 Het JCS heeft dit actiemodel gekozen dat bij het NJP geen voorkeur geniet. Het is een burgerrecht van een ieder om op te komen voor zijn rechten. In de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind met name artikel 12 en 13 wordt er ook gewag gemaakt van het recht dat jongeren recht hebben op vrije meningsuiting over jongeren gerelateerde en algemene zaken. De wijze waarop een ieder invulling geeft aan deze rechten ligt aan het beleid van de organisatie. Het JCS geeft invulling aan deze rechten op een door hem uitgestippelde wijze die niet overeenkomt met het beleid van het NJP. Het bestormen van schoolterreinen, klassen zonder toestemming betreden en leerkrachten bejegenen is slechts een fractie van zorgpunten die het NJP de afgelopen maand heeft bereikt. Ook betreurt het NJP het ten zeerste dat het ambt van de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling niet met respect wordt benaderd.

De minister die leiding geeft aan een ministerie dat voor de jeugd van grote importantie is, en voor het NJP de gesprekspartner is met betrekking tot onderwijsvraagstukken, wordt door het JCS betiteld als te zijn ‘een niet geschikte gesprekspartner.’ Dat draagt de goedkeuring niet van het NJP. Het NJP is nooit officieel op de hoogte gesteld van deze straatacties en heeft daarom ook geen duidelijk beeld wat deze groep jongeren beoogt. De ernst van de zaak inziend en ervan bewust dat ook deze groep jongeren behoort tot de doelgroep van het NJP, heeft de leiding besloten het JCS binnen korte tijd zelf uit te nodigen voor een gesprek. Dit zal de leiding in staat stellen in een NJP-vergadering opheldering te brengen en eventuele vervolgstappen uit te stippelen. Aldus een persbericht van Dhiradj Soekhai, voorzitter van het NJP.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

30-11-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics