Nickerie.Net, vrijdag 30 november 2007


Krijgsraad samengesteld, Nankoesing gewraakt

Greg Sitaram, 30/11/2007

Paramaribo - De krijgsraad die het Decemberproces in behandeling zal nemen is gisteren vastgesteld. Rechter Cynthia Valstein-Montnor wordt waarnemend-president van de twee krijgsraadkamers. Het is niet uitgesloten dat krijgsraadpresident Krishnapersad Pultoo bij terugkeer zijn taak als president zal overnemen. Hofleden Iwan Rasoelbaks en de pas geļnstalleerde rechter Robby Rodrigues zullen als krijgsraadsleden zitting nemen in de krijgsraadkamer die de zaak van onder andere hoofdverdachte Desi Delano Bouterse in behandeling zal nemen.

De militairen Iwan Amatdasim en Mike Cooper zullen als leden zitting nemen in de krijgsraadkamer die de strafzaken van de militairen met lage rangen zal behandelen. Dit bevestigt de president van het Hof van Justitie, John von Niesewand tegenover de Ware Tijd. Hij verklaart dat luitenant-kolonel Dhanoesdharie Nankoesing is gewraakt en daardoor niet deel zal mogen nemen als rechtsspreker in dit mega proces.

De Ware Tijd verneemt dat de legitimiteit van de krijgsraad waarin de militairen zitting zullen nemen ter discussie kan worden gesteld, door het ontbreken van een uitvoeringsbesluit, waarin het rangenstelsel binnen het leger wordt geregeld.

Wordt de legitimiteit verworpen, dan kunnen ook alle uitspraken die gedaan zijn na de inwerkingtreding van de Wet Nationaal Leger de dato 17 mei 1996, nietig worden verklaard. Vandaag vindt de eerste behandeling van het decemberstrafproces plaats te Boxel in het district Wanica. Verwacht wordt dat dit een pro-forma zitting zal zijn, waarbij het verdere verloop van de zaak nader uiteen gezet zal worden.

Naar de Ware Tijd verneemt zullen er in totaal 41 getuigen worden gehoord tijdens de behandeling van dit proces. Bij de krijgsraad hebben drie verdachten inmiddels excepties opgeworpen, waarbij wordt aangegeven dat er niet op de correcte wijze is gedagvaard.

Von Niesewand zegt dat de opgeworpen excepties door de krijgsraad verder afgehandeld zullen worden. Ten aanzien van de positie (wel of niet correct gedagvaard) van twee verdachten die in Nederland wonen en mogelijkerwijs de Nederlandse nationaliteit bezitten laat de hofpresident weten dat hij niet op de hoogte is van mogelijke omissies aan de zijde van justitie.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

30-11-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics