Nickerie.Net, maandag 03 december 2007


Nickerie houdt vast aan actieparool BvL
Geplaatst: 03/12/2007

Nickerie -  VOS-leerkrachten in Nickerie houden zich nog steeds aan het actieparool van de Bond van Leraren (BvL). Het gaat om het gros van de docenten van het IOL, IMEAO, havo, vwo en de kweekschool die de acties volledig ondersteunen, zegt Harry Parker, BvL-coördinator Nickerie. Dit betekent dat zij zich om zeven uur ‘s morgens aanmelden op school en direct daarna in beraad gaan. “Er is slechts één docent die heeft aangegeven om persoonlijke redenen niet mee te doen aan de acties.”

Volgens Parker zijn de studenten en de ouders van te voren ingelicht over mogelijke acties van de bond. De BvL gaat naast salarisaanpassing ook voor vernieuwing van onderwijsinhoudelijke zaken. ‘Absoluut, dat is ook datgene waar wij voor gaan’, zegt Parker. Ook de leerkrachten in de districten ervaren de nare gevolgen van de koopkrachtvermindering. Over de noodzaak tot vernieuwing van het onderwijs zegt Parker dat er ook in Nickerie gewerkt wordt met zeer verouderd lesmateriaal. “Zo wordt bij wiskunde nog gebruikgemaakt van lesboeken uit 1975, terwijl er door de jaren heen al heel wat vernieuwingen zijn doorgevoerd in dit vakgebied”, aldus Parker. Ook vandaag zullen de docenten van de VOS-scholengemeenschap en IOL Nickerie uitvoering geven aan het actiemodel van de BvL.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

30-11-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics