Nickerie.Net, woensdag 12 december 2007


Groot Henarpolder I en II verheven tot waterschap

Beta Debidien, 11/12/2007

NIEUW-NICKERIE - De productiegebieden in de Uitbreiding Groot Henarpolder I en II worden binnenkort verheven tot waterschap. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West is bezig alle secundaire lozingen en bermen op te schonen, zodat de gebieden kunnen worden overgedragen aan het nieuw waterschapsbestuur.

Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van LVV heeft dat zaterdag meegedeeld aan vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe. Op de vp heeft hij een dringend beroep gedaan om de realisatie te bespoedigen. “Alleen op deze manier kan worden voorkomen dat de lozingen wederom dichtgroeien.” Volgens Ganpat gaat het om een grondige aanpak en moet de zaak na afronding direct worden overgedragen aan de belanghebbenden.

Sardjoe die zich in het gebied heeft georiënteerd, vindt dat met het installeren van een waterschap de boeren een stukje verplichting krijgen om zorg te dragen voor het schoonhouden van dat deel van het kanaal dat aan hun terrein grenst. Alle boeren zouden volgens hem hun verplichtingen moeten nakomen. “Daarmee wordt een structurele oplossing gebracht in de vele problemen van de afvoer van het overtollig water.” Volgens Sardjoe is het de taak van de overheid om condities te creëren, zodat de boeren kunnen functioneren, produceren en het district verder ontwikkelen. “Wij zijn voorstander van de installatie van een waterschap, maar de overheid moet de zaak helpen begeleiden”, zegt landbouwer Soeniel. Hij vindt dat ook de irrigatieleidingen een complete schoonmaakbeurt moeten krijgen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

11-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics