Nickerie.Net, woensdag 12 december 2007


Vp Sardjoe in Nickerie: 'Wakaypompen deze week nog in werking'

Beta Debidien en Asha Chaturi

NIEUW-NICKERIE — - “Indien alles vlot verloopt, zullen de pompen te Wakay deze week nog in werking worden gesteld. Het water zal via het 66 km lange Corantijnkanaal rechtsreeks zijn weg vinden naar de rijstarealen in de verschillende polders van Nickerie. Hierdoor zal ook het dreigend tekort aan irrigatiewater voor de rijstbouw worden opgeheven.” Deze mededeling deed vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe zaterdag tijdens zijn werkbezoek aan het district. Volgens hem is het in werking stellen van de pompen afhankelijk van de beschikbaarheid van de geldmiddelen voor de aankoop van brandstof en smeermiddelen voor de motoren te Wakay.

Vicepresident Ramdien Sardjoe en gezelschap volgen de werkzaamheden van een graafmachine in een van de grote lozingen in het district Nickerie.

Sardjoe heeft de rijstboeren beloofd er werk van te maken en te bewerkstelligen dat de pompen vrijdag in bedrijf zijn. De vp is er overigens voorstander van dat de boeren gebruik maken van de zwaartekracht effecten, zonder dat zij inspanningen hoeven te plegen waarbij er extra kosten gemaakt worden om het water op hun terreinen te krijgen. Vorige week zijn de kanalen van de Van Drimmelenpolder opgeschoond. Voor 3.000 hectare hoeven de boeren nu geen extra kosten te maken. Het water komt via de wet van de zwaartekracht bij hen binnen. Ook het gemaal op Clarapolder werkt en voorziet in genoeg water voor de kleine boeren. De grote boeren worden voorzien van Wakay.

Jagnanan Ganpat, coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio West zegt dat hij tijdig heeft doorgegeven dat er gelden vrijgemaakt moeten worden voor de pompen van Wakay. Er is nog geen groenlicht gegeven hiervoor. Volgens Ganpat is er hierdoor ook een stagnatie opgetreden in de najaarsinzaai. Hij geeft aan dat tot de derde week van december het gunstig is om in te zaaien. Deze week zal hij de binnen gekomen inzaaicijfers verwerken en de stand van zaken vaststellen. Volgens hem is er al een achterstand.

Rijstboeren verwelkomen de spoedactie van de regering. “Wij gaan alles in het werk stellen om ook bij dit tussenseizoen in te zaaien, omdat de voorbereidingen daarvoor reeds getroffen zijn” zegt een opgeluchte Nagesar, landbouwer in de Oostelijke Polders. Ook het Van Wowkanaal is opgeschoond waardoor de boeren gemakkelijk over water kunnen beschikken als de pompen te Wakai opstarten. Het Van Wowkanaal is een primaire aanvoerleiding die 5.000 hectare bevloeit.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

11-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics