Nickerie.Net, dinsdag 18 december 2007


Krijgsraad wel bevoegd Bouterse te vervolgen

Paramaribo - De Krijgsraad die is aangewezen om Desi Bouterse en 21 andere verdachten te vervolgen voor de Decembermoorden is bevoegd dit te doen. Bouterse wordt dus gewoon voor dit militair tribunaal berecht. De president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, deelde dit maandagochtend mee. De zaak wordt 28 januari vervolgd.

Het argument dat de advocaat van de hoofdverdachte in het Decembermoordenproces, Irwin Kanhai, ruim twee weken geleden had opgeworpen, namelijk dat Bouterse ten tijde van de moorden een politieke gezagsdrager was en geen militair, is definitief verworpen. Maandag verschenen tal van nabestaanden van de vijftien doodgeschoten politieke tegenstanders van het toenmalige regime van Bouterse op de zitting. Acht verdachten waren aanwezig, maar Bouterse zelf schitterde opnieuw door afwezigheid.

De Krijgsraad oordeelde dat artikel 140 uit de Surinaamse Grondwet waar de verdediging zich op beroept pas na de militaire periode in werking is getreden en dat deze wettelijke bepaling bovendien alleen geldt voor de president, vicepresident, ministers en onderministers van Suriname. Bouterse heeft het nooit tot een van deze functies geschopt, zei Valstein-Montnor. Bouterse is in 1993 eervol ontslagen, toen hij de rang van luitenant-kolonel had. Suriname had toen inmiddels een democratische regering.

Kanhai droeg maandag in een 38 pagina's tellend document nieuwe argumenten aan. De advocaat van Bouterse blijft erbij dat de Krijgsraad onbevoegd is om zich over de zaak te buigen. De zaak van Bouterse is verdaagd tot 28 januari. Dan antwoordt de auditeur-militair, de aanklager, op de door Kanhai opgeworpen punten, waarvan de belangrijkste zijn dat het Openbaar Ministerie niet bevoegd is deze zaak te behandelen en de gepleegde feiten zijn verjaard. Ook stelde de raadsman dat een waarheidscommissie de gebeurtenissen van 8 december 1982 moet beoordelen.

Volgens Kanhai heeft de Surinaamse gemeenschap herhaaldelijk om een waarheidscommissie gevraagd, maar hebben zowel het Surinaams parlement als het ministerie van Justitie en Politie de heersende publieke opinie genegeerd. Ook organisaties als de Surinaamse mensenrechtenorganisatie Moiwana, de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) en recentelijk Amnesty International zouden herhaaldelijk hebben bepleit 'de gebeurtenissen voor een Waarheidscommissie te brengen, zodat de waarheid aan het licht kan komen', aldus Kanhai.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Novum

17-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics