Nickerie.Net, woensdag 19 december 2007


Minister Marica: ‘Historische EPA voordelig voor Suriname’

Eliézer Pross, 19/12/2007

Paramaribo - De Economische Partnerschap Overeenkomst (EPA) die onlangs is ondertekend tussen Caricom en de Europese Unie (EU) heeft ontzettend veel economische voordelen voor de productiesector in Suriname, in het bijzonder de landbouw. Het zal per 1 januari 2008 voor het eerst in de geschiedenis zijn dat producten uit Europa invoerrechten- en belastingvrij naar Suriname zullen worden geëxporteerd. Volgens minister Clifford Marica van Handel & Industrie (HI) bedrijft Suriname, onder de Caribische landen, de meeste handel met Europa waardoor de EPA van grotere betekenis is voor onze economie.

De overeenkomst heeft wel enige nadelen, doordat invoerrechten- en belastingvrije handel een sterke afname van inkomsten voor de staat betekent. “Het ministerie van Financiën en de regering zijn bezig naar alternatieve inkomsten te zoeken om dit op te vangen, teneinde het staatshuishouden draaiende te kunnen houden,” zegt Marica.

Een ander punt is dat de private sector bijzonder zware concurrentie kan krijgen van superieure en modernere producten uit Europa. Echter denkt Marica niet dat de EU op alle gebieden concurrerend kan exporteren naar Suriname en de regio, vanwege de dure euro en hogere productiekosten. De mogelijkheden voor Suriname zijn daardoor immens. Voor wat rijst en bacoven betreft, zijn Suriname en Guyana, dankzij de gunstige wereldprijzen, potentiële agrarische goudmijnen omdat Europa deze producten niet kan beconcurreren.

“De EPA is slechts een handelsregiem, de overheid en het bedrijfsleven moeten nu invulling eraan geven om succesvol te zijn. Wij gaan nu onze handen in de modder moeten stoppen om de productiesector te laten groeien,” aldus Marica.

Secretaris-generaal van Caricom, Edwin Carrington, noemde de EPA “historisch” en feliciteerde de Caribische gemeenschap met de bereikte overeenkomst. Per 1 januari, 2008 zal er vrije handel zijn van diensten, goederen, culturele entertainers, intellectuele rechten, milieu, internet business, etcetera.

Er zijn wel producten die op een exclusion list voorkomen, die pas later invoerrechtenvrij geïmporteerd mogen worden uit Europa, waaronder suiker (september 2009), rijst (2010) en alcohol. “Ik doe een beroep op alle lidstaten om alles in het werk te stellen om hun concurrentievermogen en productiviteit te verhogen om te overleven,” aldus Carrington.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics