Nickerie.Net, woensdag 19 december 2007


UPS waardeert inzet Santokhi

Eric Mahabier, 19/12/2007

Paramaribo - De Unie van Progressieve Surinamers (UPS) waardeert de inzet van minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie in de strijd voor waarheidsvinding, gerechtigheid en handhaving van de nationale veiligheid. Volgens UPS-voorzitter Henry Ori is de partij in vergadering bijeen geweest en heeft ze haar bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkelingen in het land. Verwijzend naar het herstel van de democratie, economie, persvrijheid en de rechtsstaat vindt de UPS-voorzitter dat we goed “uit het dal” zijn gekomen in de afgelopen 20 jaar.

“De rechtsstaat dient beschermd te worden, en mag niet in gevaar worden gebracht door personen die de rechtsstaat zouden willen bedreigen en of schaden. De rechtsstaat mag niet in gevaar worden gebracht om het hachje van een persoon of partij.”

Anderzijds spreekt de UPS ook haar bezorgdheid uit over de gebrekkige gevoelens van saamhorigheid binnen de natie. “Wij zijn collectief verantwoordelijk voor de bloei en groei van dit vruchtbaar land. Polarisatie in onze maatschappij moet worden voorkomen”, zegt Ori. Volgens hem is niet eenieder zich bewust van zijn verantwoordelijkheden en brengt daardoor zichzelf en de samenleving in een moeilijke situatie.

“Het politieke klimaat in Suriname is bij het aanbreken van het nieuwe millennium onderhevig geweest aan grote verschuivingen. Deze recente en veelal onsamenhangende ontwikkelingen in de Surinaamse politiek hebben ervoor gezorgd dat de tegenstellingen tussen de politieke partijen weer zeer actueel zijn.”

Onze samenleving beleeft zowel politiek als maatschappelijk roerige tijden. De meer dan 10.000 gemotiveerde stemmers van de UPS willen meer van hun regering, een samenleving die ruimte biedt om zelfstandig te functioneren, maar tevens een samenleving waar gemeenschapszin bestaat en onderhouden wordt, en waar kwaliteit van het bestaan boven materiële successen wordt geplaatst”.

Mensen zoeken een meer ontspannen samenleving waarin zij persoonlijk, maar ook in gemeenschap met anderen, meer kans krijgen op welvaart en welzijn. Mensen streven uiteindelijk naar geluk. Hoe dat menselijk geluk er voor iedereen uitziet is persoonlijk. Voor de UPS geldt, dat een fatsoenlijk bestaan daarvoor de basis vormt. Een bestaan dat een volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk maakt, met ruimte voor wie voluit wil en kan participeren, en waardigheid voor wie aan beperkingen onderhevig is.

Een volwaardige samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit, ondernemingszin en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken. “Dit zijn de zaken waar wij als land, regering en volk onze energie aan moeten besteden in plaats elkaar te bestrijden”, zegt Ori.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics