Nickerie.Net, woensdag 19 december 2007


Kanhai haalt bakzeil met bevoegdheidsexceptie

Paramaribo - De Krijgsraadkamer zal de strafzaak van ex-legerleider Desi Bouterse zoals gepland afwikkelen. Gisteren verwierp de raad, bestaande uit Cynthia Valstein-Montnoir (president) en de leden Iwan Rasoelbaks en Robby Rodrigues, de op 30 november opgeworpen excepties van raadsman Irwin Kanhai over de bevoegdheid van de Krijgsraad. De bevoegdheidsexceptie van Kanhai werd van de hand gewezen middels een aantal argumenten. Kanhai liet zich niet uit de veld slaan en voerde meteen twee excepties aan, die hij sinds 30 november in petto had.

De Krijgsraadkamer kwam tot de bevinding dat Bouterse niet op grond van artikel 140 van de huidige Grondwet berecht moet worden. Kanhai had op basis van dit artikel voorgesteld dat zijn cliŽnt eerst in staat van beschuldiging gesteld moest worden alvorens het Openbaar Ministerie (OM) over kon gaan tot vervolging. De raad oordeelde dat de vigerende Grondwet pas vijf jaren na de Decembermoorden, in werking trad. Aangehaald werd dat er nergens in de Grondwet vermeld staat dat bepalingen uit deze wet met terugwerkende kracht mogen werken.

Hierdoor kan Bouterse, volgens de raad, onmogelijk beroep doen op berechting via de procedure zoals voorgeschreven door artikel 140 Grondwet. Ook de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet ĎIn staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragersí is volgens de raad niet van toepassing op Bouterse. Verder kan Bouterse volgens de raad ook geen beroep doen op artikel 144 van de Grondwet van 1975, om zodoende door een forum privegilatium berecht te worden. Dit omdat deze Grondwet op 13 augustus 1980 door de militaire machthebbers werd opgeschort. De raad stelde ook vast dat Bouterse wel militair was ten tijde van de moorden. Gewezen werd op de Staatsbesluit van 27 juni 1980, waarbij Bouterse tot majoor bevorderd werd. Ook zijn eervol ontslag uit het leger in 1993 is volgens de raad reden genoeg om aan te nemen dat Bouterse militair was ten tijde van de moorden. Desgevraagd zegt Kanhai aan dWT dat hij niet in beroep zal gaan tegen de afwijzende beslissing van de Krijgsraad.

Nieuwe excepties Niet getroffen door de afwijzende beslissing van de raad, kwam Kanhai momenten daarna op met twee andere excepties die hij sedert 30 november klaar had liggen. De strafpleiter meent dat het OM niet ontvangen moet worden in zijn vordering. Dit omdat het OM volgens hem in strijd met essentiŽle beginselen, waaronder het gelijkheidsbeginsel, gehandeld heeft. Het OM heeft, volgens Kanhai, zijn dominus litus positie (alleenrecht om te vervolgen) verwerkt, door de vervolging zo lang op zich te laten wachten. De raadsman is verder van mening dat bepaalde ten laste gelegde feiten, waaronder medeplichtigheid, verjaard zijn. Ook stelt de strafpleiter dat de vervolging en berechting van Bouterse politiek gekleurd is en geen maatschappelijke draagvlak heeft. Volgens hem heeft het OM onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke maatschappelijke spanningen die zich kunnen voordoen bij een eventuele berechting. Kanhai gaf te kennen dat de Decembermoorden middels een waarheidscommissie afgehandeld moet worden. Het OM mist daarom de bevoegdheid om zijn cliŽnt voor dit feit voor te brengen.

Ook de dagvaarding deugt volgens Kanhai van geen kanten. De feitelijke omschrijving van de ten laste gelegde feiten laat volgens de raadsman veel te wensen over. Hij betitelde de dagvaarding als een obscuur libel. Volgens hem heeft de wetgever voornoemde ďfouten van het OMĒ keihard willen afstraffen. Dit omdat de verdachte ernstig in zijn verdediging wordt geschaad, wanneer hij niet precies weet waartegen hij zich moet verweren.

Ten aanzien van voornoemde excepties vroeg auditeur-militair John Mohamed Amin de Krijgsraadkamer ruimte om te antwoorden. De raad ging hiermee akkoord en stelde deze zaak uit naar 28 januari van het volgend jaar. Dan zal Amin repliceren op de stellingen van Kanhai.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

19-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics