Nickerie.Net, vrijdag 28 december 2007


Minister Kermechend Raghoebarsing: ‘2008, een jaar voor onze bananensector’
Geplaatst: 27/12/2007

Paramaribo - De Surinaamse bananensector is met veel inspanningen hersteld. De arbeidsplaatsen zijn veiliggesteld, de productiviteit is goed en de exporten zijn weer opgebouwd. De bananensector is ook één van de grootste klanten van de haven van Suriname: 60% van alle exportcontainers wordt aangeleverd door deze sector. Suriname is in het Caribische gebied, met uitzondering van de Dominicaanse Republiek, het meest efficiënt producerende land. Om dit te bereiken zijn er behoorlijke inspanningen gepleegd. Zo heeft Suriname van 2004 tot eind 2007 in totaal Euro 21 miljoen aan licenties betaald aan handelaren van vergunningen en importheffingen.

De bananenproducerende landen van Caricom (met uitzondering van Suriname en Belize) en multinationals hebben flink verdiend aan de verkoop van licenties ten koste van ons land. In die tijd heeft Suriname de sector efficiënt gemaakt en tevens door voortdurende onderhandelingen het systeem van licenties kunnen doen afbouwen. Door inzet van de regering is het zogenaamde First Come First Serve systeem, mede door een lobby van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Kermechend Raghoebarsing, in november uitgebreid van 60% naar 81%.

Dit houdt in dat er in het komende jaar weer minder aan licenties dan het afgelopen jaar betaald zal worden. In 2007 ontving Suriname meer voor de export van bananen doordat er veel minder aan licenties betaald moest worden. Hierdoor ontving de SBBS € 2.5 miljoen meer aan opbrengsten, vergeleken met het jaar 2006. De verschillende Lomé / Cotonou-akkoorden tussen de EU en de ACP-landen bieden de ACP-landen een preferentiële markt toegang tot de Europese markt.

Het laatste Cotonou-akkoord bepaalt dat de ACP-landen tot 2008 tot een bepaald quotum (775.000 ton) bananen tegen een nultarief op de Europese markt mogen brengen. Het huidige Europese importregime voor bananen loopt tot 31 december 2007. Daarna zullen de EPA’s in werking treden. Dit houdt in dat de ACP-landen, en dus ook Suriname, dan tegen een nultarief ongelimiteerd bananen naar de Europese markt kunnen exporteren.Onze bananensector zal per jaar een besparing hebben van ruim Euro 4.5 miljoen.

De mogelijkheden die de EPA’s bieden door financieel en technisch assistentie beschikbaar te stellen en de besparingen op licenties, kunnen aangewend worden ten behoeve van de sector. Hierdoor kan de concurrentiepositie verbeterd worden door vergroting van de productie en verhoging van de productiviteit. De marktomstandigheden zullen duidelijker zijn, welke tot gevolg zal hebben betere kansen voor ons land om de bananensector blijvend rendabel te maken, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de privatisering van Surland NV succesvol af te ronden.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

27-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics