Nickerie.Net, vrijdag 28 december 2007


Dichtslibbing monding Nickerierivier heeft sluipende economische gevolgen
Geplaatst: 28/12/2007

Nickerie - De Nickerierivier is een rivier in het noordwesten van Suriname. De rivier ontspringt in het Bakhuysgebergte in het district Sipaliwini en stroomt vervolgens naar het noorden waar het voor een deel de grens vormt tussen de districten Coronie en Nickerie. Daarna buigt de rivier naar het westen af waarna het via Wageningen en Nieuw-Nickerie uitmondt in de Atlantische Oceaan. Over het algemeen is het een smalle rivier (circa 50 meter breed), maar dicht bij de monding wordt het steeds breder tot circa 150 meter, met een redelijke diepgang voor zeeschepen.

Veel landbouwers gebruiken water uit de Nickerierivier om hun arealen en aanplanten te bevloeien. Rivierboten maken gebruik van de rivier om vooral rijst te vervoeren naar andere delen van het land. Dicht bij de monding is er een haven waar destijds bacoven en nu nog alleen rijst wordt ingeladen in zeeschepen voor export. Kleinschalige visvangst draagt bij aan de economie van het district. In de afgelopen periode is het duidelijk merkbaar dat de vaargeul van deze rivier aan het dichtslibben is. Dit brengt met zich mee dat zeetransport wordt beperkt.

De steeds mindere diepgang maakt dat de kosten voor rijstexport en andere goederen die af- en aangevoerd moeten worden over de zee aanzienlijk hoger gestuwd worden. Handelaren zijn genoodzaakt om als gevolg van de dichtslibbing kleinere verschepingen te doen wat niet zo rendabel is. De steeds mindere diepgang maakt dat normale zeeschepen tussen de 2.000 Ė 2.500 metrieke ton moeilijk in en uit kunnen varen wat vroeger makkelijk ging. Rederijen in het buitenland vermijden voor alle zekerheid dan ook de havens die liggen aan de Nickerierivier. Nickerie dat georiŽnteerd is op landbouwgewassen, heeft goede vooruitzichten, gelet op het feit dat de wereldmarktprijs voor agrarische producten, in het bijzonder graangewassen, is verdubbeld, omdat deze aangewend worden voor ethanolproductie.

Rijstverwerkers van Nickerie delen de mening dat er genoeg positieve redenen aanwezig zijn voor de centrale overheid om de agrarische productiesector meer impulsen te geven. De regering moet er ook voor zorgdragen dat verdere dichtslibbing van de monding van deze belangrijke rivier wordt voorkomen. In de keten van het verdere decentralisatieproces zal het districtsfonds een flinke boterham kunnen verdienen als er meer zeeschepen Nickerie aandoen. Ook de creatie van werkgelegenheid in deze branche zal daardoor een flinke opleving meemaken.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics