Nickerie.Net, vrijdag 28 december 2007


EBS wacht nog steeds op perceel voor opzet plant kafverbranding
Geplaatst: 28/12/2007

Nickerie - Terwijl de dagen van het jaar uitgeteld raken, wacht de Energiebedrijven Suriname, (EBS), op de papieren van de door het bedrijf aangevraagde perceel voor de opzet van een plant voor kafverbranding. Uit EBS-kringen verneemt Dagblad Suriname dat er nog steeds geen schot in de zaak is gekomen. Het bedrijf wacht al maanden op antwoord van de autoriteiten om zaken gedaan te krijgen.

Dit is helaas tot op heden maar niet lukt. EBS-topper Sam Mehairjan herinnert wederom eraan dat EBS gereed staat voor de start, maar anderzijds ook vreest dat de boot gemist zal worden als zaken niet op tijd “in place” worden gezet omdat de regering door blijft slapen. Nickerie zal volgens Mehairjan een “golden opportunity” zien voorbij gaan wat heel erg jammer zal zijn voor zo een productiedistrict dat zeker veel voordelen uit deze padiekafcentrale zou kunnen halen. Intussen blijven pellerijen hun kaf door verbranden wat zowel flora als fauna blijft pijnigen in hun voortbestaan. Veel pellerijen die gesitueerd zijn langs de Nickerierivier (jonge kunstvlakte) blazen hun kaf de rivier in, wat met zich meebrengt dat ook de rivier vervuild raakt.

Het is bekend dat langs de Nickerierivier een broedplaats bestaat van kustvogelsoorten. Deze vogels leveren een bijdrage en zijn een essentiële schakel binnen het ecologisch systeem van onze kustvlakte. Met vervuiling van lucht en water als deel van ons milieu, zal dit ertoe leiden dat deze vogels zullen uitkijken naar veiligere gebieden met als gevolg dat de ecologische cyclus ernstig verstoord zal raken. Uiteindelijk zal Suriname, maar Nickerie in het bijzonder, de kans verliezen voor ecotoerisme. Met name “birdwatchers” zullen daardoor andere gebieden aandoen en mogelijk Suriname of Nickerie in het bijzonder niet bezoeken. Vissers hebben vaak melding gemaakt dat kieuwen van vissen door hen gevangen volgepropt zitten met padiekaf wat ook geen goede zaak is voor het visbestand.

Nog steeds klagen bewoners die in de directe omgeving van pellerijen wonen dat zij ernstige last ondervinden van rondvliegend as en andere schadelijke bestanddelen die de gezondheid van mens en dier enorm kunnen schaden. De EBS zal het zeer op prijs stellen als met de toewijzing van dat stukje perceel te Waterloo een aanzienlijke bijdrage geleverd kan worden voor de bescherming van het milieu. Het wachten is nog steeds op de instanties die belast zijn met uitgifte van grond.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

28-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics