Nickerie.Net, maandag 31 december 2007


LVV doet recordinvestering ter verlaging kostprijs padie

NICKERIE – Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in 2007 uit de reguliere begroting een recordbedrag van circa SRD 2.7 miljoen geïnvesteerd in de rijstsector. Deze investeringen moeten leiden tot productieverhoging en kostprijsverlaging. Deze informatie verstrekte Jagnanan Ganpat, coördinator Regio West van LVV aan Times. Volgens hem zijn daarnaast nog grote projecten in uitvoering zoals de rehabilitatie van het waterschap Sawmillkreekpolder voor een bedrag van ongeveer SRD 1.4 miljoen; het opschonen van het Corantijnkanaal en het aanleggen van kunstwerken voor een bedrag rond 3 miljoen euro.

Ten aanzien van het bedrag uit de begroting van LVV zegt Ganpat dat dit is uitgegeven voor onder andere het opschonen en uitdiepen van secundaire loosleidingen in de Groot Henarpolder, de uitbreiding Groot Henarpolder 1 en 2, de Nanni- en Brutopolder. In de Middenstandpolder worden alle secundaire loos- en irrigatieleidingen momenteel opgeschoond. Op de vraag hoe het staat met de wegen in de productiegebieden zegt Ganpat dat de hoofdwegen en enkele zijwegen in de landaanwinningsprojecten zodanig zijn bezand, dat ze tijdens de afgelopen oogst goed begaanbaar waren voor het afvoeren van de afgeoogste padie. “LVV heeft daarnaast ervoor gezorgd dat circa 100 kilometer aan hoofd loos- en irrigatieleidingen het gehele jaar werden schoongehouden”, zegt de coördinator tevreden. Deze onderhoudsmethode heeft volgens de LVV-functionaris ervoor gezorgd dat de landaanwinningpolders gevrijwaard waren van wateroverlast, indien de boeren de loosleidingen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, hadden opgeschoond. Deze methode heeft gezorgd voor de adequate waterbeheersing; de producenten konden op elk gewenst moment water op- of aflaten.

Vanwege het succes denkt Ganpat dat deze methode in 2008 zal worden voortgezet. Hierbij zal een aannemer worden ingezet. LVV heeft volgens hem ook ervoor gezorgd dat de hoofdirrigatieleiding vanaf het pompgemaal van de Stichting Machinale Landbouw (SML) tot en met de Middenstandspolder wordt opgeschoond en twee pompen van de SML worden gereviseerd. Het ministerie heeft ook het voornemen om duikerkleppen in de secundaire aanvoerleidingen aan te brengen voor regulering van het irrigatiewater van de SML-boeren en de Middenstandpolder.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Times Suriname

31-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics