Nickerie.Net, maandag 31 december 2007


Hindoeďsme:  Over de betekenis van Gayatri Mata

‘Gayatri mantra verfrist de geest’

Bron: Pandit Register Nederland

Op vrijdag 30 november plaatste de krant 'de Pers' een artikel over gadgets voor dertigers met daarbij een bewerkte illustratie die, naar later bleek, er een van de hindoegod Gayatri Mata was. Op 12 december schreven we dat het niet onze bedoeling was hindoes te kwetsen, maar dat we ons ook niet door fanatici de wet laten voorschrijven. Vandaag sluiten we de discussie af met enkele reacties vanuit de hindoegemeenschap.

Het hindoeďsme is geen religie maar een levenswijze bestaand uit filosofie en wetenschappen. Het hindoeďsme kent geen oprichter of profeet. Er zijn onnoemelijk veel hindoegeschriften waarvan de Veda’s het meest prominent zijn. Veda is Sanskriet voor ‘weten’. De oudste Veda dateert waarschijnlijk van rond 2.200 voor Chr.

Voor hindoes is God een realiseerbaar fenomeen, dat wil zeggen dat je God overal kunt ervaren, voelen, realiseren. Dit kan door spirituele beoefening (sadhana), waarin alle aandacht naar binnen toe wordt gericht. Meditatie is hier een goed voorbeeld van, hiermee komen we dieper in onze eigen bewustzijn en zodoende dichter tot Godbewustzijn.

Tegenwoordig bestaan er door onwetendheid onder niet-hindoes maar ook hindoes veel misvattingen over het hindoeďsme. Bij het godsbeeld van het hindoeďsme zullen veel mensen aan mythologische kleurrijke figuren met meerdere hoofden en armen denken. Het hindoeďsme is echter polytheďstisch noch monotheďstisch maar monotheďstisch polymorf; er is slechts één God, Waarheid, Realiteit, die Zich in verschillende vormen manifesteert.

De Gayatri mantra is de belangrijkste en hoogste mantra uit de Veda. Ze is de essentie van de Veda en overige Geschriften en kan gereciteerd worden door iedereen, man en vrouw, hindoe en niet-hindoe, omdat het een gebed naar de Allerhoogste is. Of men deze Allerhoogste nu Raam noemt of Krishna, Jezus of Allah, dit maakt voor de mantra niets uit.

De personificatie van de Gayatri mantra is Gayatri Mata. Ze is de Moeder van de Veda (Vedamata) en de verlichtende hoogste energie die ons intellect zuivert en bevordert. Gayatri Mata wordt symbolisch afgebeeld als een vrouw met meerdere hoofden en armen terwijl Ze gezeten is op de lotusbloem met een witte zwaan. De witte zwaan staat voor zuiverheid van gedachten en karakter.

De legende zegt dat als men een zwaan een mengsel van melk en water voorzet, ze de melk opdrinkt en het water laat staan. De zwaan staat daarom voor het onderscheidingsvermogen (nir kshira-viveka: het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en slecht en wat eeuwig is en wat vergankelijk is).

Boven bij Haar hoofd zien we een maansikkel. Het effect van de maan heeft veel invloed op het leven op aarde. Eb en vloed worden voornamelijk veroorzaakt door de getijdenkracht van de maan op het zeewater. Aangezien ons lichaam voor 70 procent uit water bestaat, oefent de maan vanzelfsprekend ook een invloed uit op de mens. De maansikkel draagt Gayatri bij Haar hoofd, vanwaar ons denken ontspruit. De maan (Engels moon) staat voor onze geest (Sanskriet mann). Diegene die mediteert op de Gayatri mantra zal zijn gedachtes controleren en de mantra zal, evenals het effect van de maan, een verfrissend en verkoelend effect op de geest hebben.

Gayatri zit op een lotusbloem. De bloem symboliseert ons hart, waar de Allerhoogste zetelt. De lotus groeit in modder of vies slootwater en komt uiteindelijk schitterend naar boven en pleziert een ieder met zijn schoonheid. Wie toegewijd is aan de Gayatri mantra zal onthecht raken van de vergankelijke materiële wereld en schitteren van goddelijkheid.

Gayatri zien we altijd afgebeeld met vijf hoofden. Deze staan voor de vijf elementen waar ons lichaam uit opgebouwd is, de vijf zintuigen, vijf werkzintuigen, vijf kosha’s of lagen waar de zuivere ziel door omhuld is en vijf obstakels die realisatie van het goddelijke belemmeren (klesha’s: angst, haat, gehechtheid, onwetendheid en egoďsme). Elk hoofd heeft een andere kleur met een eigen betekenis. Met Haar tien ogen heeft Ze zicht op alles in deze Schepping (acht windrichtingen, boven en beneden) en waakt Ze over de beoefenaar van spiritualiteit. Met Haar tien handen behoedt en zegent Ze Haar toegewijde met liefde en kennis, terwijl Ze het kwaad vernietigt en Haar toegewijde op het juiste pad houdt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Pers

31-12-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics