Nickerie.Net, vrijdag 04 januari 2008


Toewijzing derde inschrijving SML in eindfase
Geplaatst: 03/01/2008

Nickerie -  De toewijzing van de derde openbare inschrijving voor verkoop van de onroerende goederen van de Stichting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname, de SML, bevindt zich momenteel in een eindfase. Van de in totaal 13 objecten zijn inmiddels al negen toegewezen. Dit zal de Staat ongeveer 15 miljoen SRD opleveren. In eerste instantie dienen de bieders 10 % van de waarde te betalen. Het resterende deel kan in termijnen betaald worden.

 Naar woorden van de directeur van de SML, Hans Sharman, is de SML nog steeds in onderhandeling met de rechter en de bewindvoerder. Hij zegt met klem betreffende de overige 4 objecten dat er geen afwijzing heeft plaatsgevonden. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat deze vooralsnog toegewezen worden. Het perceel aan de Anton Dragtenweg is reeds toegewezen. De kwestie van de uitbetaling van de schuldeisers van de SML laat Sharman in het midden. De rechter moet namelijk een oordeel hierover vellen. ‘Wij zijn nog steeds in onderhandeling. Het finale besluit is nog niet gevallen.’

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

03-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics