Nickerie.Net, vrijdag 04 januari 2008


Plos-minister onthult ambitieus infrastructuurplan

Kostenplaatje US$780 miljoen

Ivan Cairo, 04/01/2008

Paramaribo - Dit jaar wil de regering concreter inhoud geven aan een ambitieus ontwikkelingsplan voor de infrastructuur. Het plan beoogt een grotere ontsluiting van zowel de kuststrook als het binnenland in zuidelijke richting, met als belangrijkste doel een versnelde ontwikkeling van vooral de te ontsluiten gebieden. Het plan dat zowel uit de eigen begroting als met donormiddelen wordt gefinancierd, gaat 780 miljoen US dollar kosten. Zo blijkt uit mededelingen van minister Rick van Ravenswaay (Planning en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag tijdens een persconferentie van de ministerraad.

Minister Rick van Ravenswaay (Planning en Ontwikkelingssamenwerking).

Een belangrijk aspect in de Oost-Westverbinding wordt de mogelijke constructie van een brug over de Marowijnerivier. Dit project is al met de Franse regering besproken en in het tweede kwartaal wordt een begin gemaakt met de haalbaarheidsstudie. Ondertussen is de financiŽle committering voor rehabilitatie van de wegverbinding Meerzorg-Albina al afgerond en vindt de aanbesteding in juli plaats. Ook het wegvak Groningen-Boskamp zal worden hersteld, terwijl momenteel de weg Southdrain-Nickerie wordt geasfalteerd. Dit gebeurt met ondersteuning van de Europese Unie.

Van Raavenswaay deelde verder mee dat dit jaar wordt begonnen met de asfaltering van de weg Paranam-Afobakka; het gedeelte Brownsweg-Atjoni en verder, zal ook worden aangepakt. De regering heeft ook plannen om te komen tot een tweede oost-westverbinding. Hierin passen een brug over de Saramaccarivier nabij Saron, een brug over de Surinamerivier bij Carolina en de wegstrekking Zanderij/West-Suriname, waarbij ook verbindingben gemaakt zullen worden die lopen naar het Patamaccagebied en Albina. Voorts zijn er plannen om een goede wegverbinding te maken van Nickerie naar Apoera, via de Southdrain. De studie hierover moet nog worden gedaan.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

04-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics