Nickerie.Net, dinsdag 08 januari 2008


Somohardjo kaatst met domeingronden Doekhie

Ivan Cairo, 05/01/2008

Paramaribo - Rashied Doekhie (NDP) heeft de afgelopen jaren grote en kleine lappen domeingrond gekregen van opeenvolgende regeringen. Zowel op naam als voor stichtingen en bedrijven waaraan hij verbonden is. Deze informatie verstrekte Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo gisteren aan de media in een poging aanvallen vanuit de oppositie over vermoedelijke fraude bij gronduitgifte te neutraliseren.

Pertjaja Luhur-voorzitter Paul Somohardjo gaat de pers voor bij de persconferentie die hij organiseerde in een poging de aanvallen vanuit de oppositie over vermoedelije fraude bij gronduitgifte te neutraliseren.- dWT foto/ Werner Simons

Doekhie werd afgeschilderd als een roofridder die zich domeingronden toeëigende toen hij districtscommissaris was van Nickerie tijdens de regering-Wijdenbosch/ Radhakishun. “Kijk hoeveel gronden hij geroofd heeft”, zei Somohardjo zwaaiend met informatie over zes terreinen die van Doekhie zouden zijn. Doekhie spreekt dit met klem tegen. Uit de informatie blijkt, dat het onder andere gaat om een areaal in Nickerie dat de parlementariër in 1993 kreeg van de Venetiaan I-regering; drie terreinen in Nickerie in 1998 en 2000 van de regering Wijdenbosch en een stuk grond in 2001 te Wanica van de regering Venetiaan-II. Doekhie zegt desgevraagd aan dWT, dat hij sommige gronden jaren voordat hij was aangesteld als DC had aangevraagd en reeds bereidverklaringen op zak had.

“Ik heb geen enkel stuk grond aangevraagd toen ik districtscommissaris was.” Het terrein waar hij woont heeft hij ruim 20 jaar geleden gekocht, terwijl hij van een bedrijf van oud-VHP-parlementariër Ashok Kalloe (nu wijlen) aandelen had gekocht. Doekhie geeft aan, op legale wijze aan de gronden te zijn gekomen, waarvan de meeste industrieterreinen zijn, die hij gebruikt voor economische activiteiten en om ontwikkeling in Nickerie te helpen brengen. Zo komt op een van de terreinen een aquacultuurproject.

Somohardjo daarentegen pikt volgens de NDP’er via zijn stichtingen bouwrijpe kavels in waardoor anderen gedupeerd worden. “Ik heb op richtige wijze mijn gronden gekregen maar hij op onrechtmatige wijze, door stukken te laten vervalsen en ook nog terreinen in te pikken van religieuze organisaties en waar begraafplaatsen zouden moeten komen”, zegt Doekhie. De politicus vindt dat er voldoende vrij domeingrond is en Somohardjo best wel stukjes “jungle” kon aanvragen en deze zelf bouwrijp maken. “Dat is ontwikkeling brengen, niet door burgers te benadelen en te duperen.”

De parlementariër zegt trammelant te hebben gemaakt over het feit dat bij de gronduitgifte flink gefraudeerd en gerommeld wordt met gronden die reeds een bestemming hadden en de belangen van burgers geschaad worden. Medio- december zei het NDP-assembleelid in het parlement over harde bewijzen te beschikken dat er op grote schaal gesjoemeld wordt bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) waar minister Michael Jong Tjien Fa namens Pertjajah Luhur de scepter zwaait. Volgens Doekhie zou Somohardjo betrokken zijn bij het gerommel.

“Er is niks dat slaat op corruptie”, zegt Somohardjo over het vermeend audiobewijsmateriaal dat Doekhie had verzameld. Hij geeft toe dat gronden “genomen” zijn, en worden ingezet voor sociale doeleinden. Zo zijn op de ingepikte terreinen in stad en district een internaat voor distriktskinderen gebouwd en worden op andere locaties faciliteiten voor bejaarden opgezet.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

05-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics