Nickerie.Net, zaterdag 05 januari 2008


WILLEN WIJ TERUG NAAR MACRO-ECONOMISCHE ELLENDE?

Paramaribo - Olga Kalinina en Richard Francis, repectievelijk Primary Credit Analyst en Secondary Credit Analyst in dienst van Standard and Poors, brachten dit jaar een bezoek aan ons land en brachten op 19 december hun rapport uit over de financieel-ecomomische en monetaire situatie van Suriname. Zoals reeds bekend is kreeg Suriname weer betere ratings van Standard and Poors en was de voormelde organisatie zelfs zeer positief gestemd over het beleid, dat wordt gevoerd door de monetaire autoriteiten. Ook weten wij, dat men vol ontzag spreekt over de huidige leiding van de Centrale Bank van Suriname en de manier waarop macro-economische vooruitgang is geboekt in de afgelopen jaren.

In het rapport staan onder meer de sterke punten van het beleid. Het volgende: A track record of macro economic stability, supported by a disciplined fiscal stance and prudent monetary management. A concentrated effort to improve debt management, as evidenced by the gradual clearance of bilateral arrears and improving debt profile; and favorable economic prospects, stemming from strong interest by foreign investors in Surinameís main economic sectors.

Het rapport is voor niet-ingewijden in de staatshuishouding erg taai en cijfermatig en wij vinden het daarom ook niet gepast het integraal af te drukken. Daarenboven is het zo, dat er auteursrechten rusten op de rapportage, dus kunnen er slechts bepaalde gegevens aan worden ontleend en bewerkt. In het oog springende bevindingen zijn daarom het vermelden waard. Elders in het rapport staat bijvoorbeeld: Macro economic stabilization and significant price and production gains are leading to high GDP growth and a good fiscal performance. Voorts meldt Standard and Poors onder meer: Surinameís macro economic situation has stabilized since 2003 on the back of constructive fiscal and monetary policies and significant export growth, helped by both price gains and production expansion. As a result, the countryís real GDP per capita growth level( 4.6% on average during 2003-2007) is higher than that of the B median(3.7%) However, this performance is below that of its commodity-based transition economy peers. Er is duidelijk groei te bemerken en het vertrouwen van lokale en internationale investeerders is zonder enige twijfel aanwezig en groeiende.

Als we alleen maar kijken naar de investeringen, die gepleegd worden in de dienstensector dan kan slechts geconcludeerd worden, dat die massief zijn. Veel geld wordt er in Paramaribo in hotels gestopt. Ook zien we, dat er steeds meer geld vloeit richting eco-toerisme en dat stemt heel goed. Dit jaar hebben we twee kanjers van investeringen in ons land mogen meemaken en wel van Digicel en Uniqa. De buitenlander ziet het weer zitten om zijn geld in Suriname te steken. Ook hebben we kunnen zien, dat het Nederlandse bedrijf Heineken veel geld heeft willen steken in zijn Parbo fabriek. Thans worden aluminium blikjes gevuld met het in ons land vervaardigde bier. Wij begrijpen, dat Parbo ook op de export gericht is en dat kan voor de Staat Suriname alleen maar tot meer inkomsten leiden. Ook ligt het in de lijn der verwachtingen, dat over niet al te lange tijd de Surinaamse regering een concessie zal uitgeven aan bauxietbedrijven om tot ontginning te komen van de bauxietvoorkomens in West-Suriname. De Surinaamse overheid moet er echter wel op hameren, dat ons erts hier tot aluinaarde zal worden verwerkt. Aan het wegdragen van ons erts zonder lokale verwerking moet de overheid nimmer meewerken. Ook in de goudsector blijven de investeringen toenemen en het is zaak, dat zulks op een verantwoorde manier geschiedt en niet tot nog meer milieuverontreiniging leidt.

Ook in de bananensector zijn de vooruitzichten niet slecht te noemen. Voor wat betreft de aardoliesector kunnen wij allemaal zeer hoopvol gestemd zijn. Als we naar de cijfers op onze betalingsbalans kijken, die gelden tot het derde kwartaal van 2007 kunnen we alleen maar verheugd zijn. Meer inkomsten uit onze exporten , uit de dienstensector, rentebaten op valutabeleggingen in het buitenland, en meer geldovermakingen uit het buitenland richting ons land dan omgekeerd.

Onze betalingsbalans zit ook in de lift en dat komt zeker niet door monetair wanbeleid of macro-economisch gestoei zoals wij dat in het verleden wel gekend hebben. Onze lezers mogen het gerust weten, dat er in een politiek instabiel klimaat en gierende inflatie als gevolg van monetaire financiering van een overheidstekort door dieven op de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van FinanciŽn geen hond zijn geld wenste te deponeren in een verziekte Surinaamse economie. En dat hebben we heel duidelijk kunnen zien toen de boeven van 1996 tot 2000 aan de macht waren in dit land. In een verziekte economie met een wisselkoers, die als een wild paard op hol slaat komen telecom-concessionarissen als Digicel en Uniqa echt niet om de deur kijken om hun geld te verkwanselen als je als concessionarissen niet eens weet hoe je je winsten moet overboeken en elke dag koersverlies kan lijden. Er moet vertrouwen zijn in de machthebbers en het vertrouwen moet heel solide zijn in de man of vrouw, die op de Centrale Bank van Suriname zit. Als daar een mega-dief zit, die de smerigste deals sluit met bepaalde cambio-houders en vier jaar lang doende is de banken te plunderen en de gehele staatshuishouding te verzieken door middel van zijn monetaire financiering, dan kan je toch niet verwachten, dat mensen hun harde valuta hier komen verkwanselen.

Een stabiele wisselkoers is een vereiste en ook de zekerheid, dat winsten normaal kunnen worden overgemaakt en dat er niet elk ogenblik deviezenschaarste optreedt. Die problemen zijn door het juiste beleid op de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van FinanciŽn thans weggewerkt en dat thans Standard and Poors, Moodyís en het IMF niet langer negatief gestemd zijn over de economische toestand van ons land. We zijn er echter nog lang niet en daarom is het van belang, dat het land politiek stabiel blijft. We moeten er daarom goed voor waken, dat de megadieven van 1996-2000, die 24 uur per dag op de loer liggen, nimmer meer het stuur van staat in handen krijgen. Deze criminelen, die het land op een vreselijke wijze hebben leeggeplunderd en in staat waren binnen vier jaar de wisselkoers van 406 SFL voor een Amerikaanse dollar te stuwen naar bijna 3000 SFL voor een Amerikaanse dollar door hun grenzeloze monetaire financiering, geen kans meer krijgen om in het machtscentrum te belanden.

Telting is teruggekomen op de Centrale Bank nadat een non-valeur de zaak had platgestolen. Een man, die thans hoog en droog zit op de Antillen en ook daar nog geld over heeft om een dure boutique te openen. Deze man kan voorlopig niet naar Suriname terugkeren, omdat het OM best wel een appeltje met hem te schillen heeft.

Laten we de zaak stellen zoals het is, die NDP plus regering van 1996 Ė2000 heeft het land platgestolen en ze schamen zich daar niet eens voor. Dezelfde partij, aangevuld door een paar rovers, staan nu wederom in de startblokken om weer te komen plunderen. Het zijn deze lieden, die voortdurend aan het stoken zijn en allerlei scenarioís afdraaien om de regering-Venetiaan te destabiliseren. Vene kan dan wel slap zijn en niet altijd doortastend optreden, maar de Centrale Bank van Suriname heeft hij nooit briefjes gestuurd om miljoenen uit de inflatoire kas op te nemen en wel in het kader van een geheime rekening. Die geheime rekening was gewoon een manier om alle rovers uit de nyan patoe te kunnen laten stelen. Dat is thans niet meer mogelijk en dat weten ze allemaal. Sommige mensen uit dat kamp zijn thans erg ziek, omdat het te lang duurt en de greep naar de geldpot maar niet lukt. Ook het gerommel met vreemde valuta en het witwassen gaat niet naar wens en daar staan de meesten op te wachten. Het is overigens publiek geheim, dat heel wat zeer smerige dollars en euroís uit dat kamp komen en die moeten natuurlijk met een grotere frequentie gewit worden.

Suriname krijgt steeds betere ratings en we zullen, indien het huidige beleid zonder verstoringen wordt voortgezet, erin slagen ook het restant aan buitenlandse schulden te voldoen. De meeste lezers weten niet, dat we nog een schuld van 80 miljoen dollar hebben bij onze zuiderbuur BraziliŽ. Deze schuld dateert uit 1984 en is dus 23 jaar oud. Tijdens de zogenaamde revo onder leiding van de huidige hoofdverdachte van de 8 december moorden van 1982 Desirť Bouterse werd er een kredietlijn aangegaan met de Brazilianen. Er werden door BraziliŽ toen veel wapens geleverd voor het Nationaal Leger. Die Cascavel tanks en Urutu pantserwagens van de inmiddels ter ziele gegane fabriek Engesa, trucks , jeeps, FAL geweren , Taurus machinepistolen en Taurus pistolen en vreselijk veel munitie kwamen in het kader van de kredietlijn naar Suriname. Voorts werd de gehele fabriek van Para Industries geleverd. Vervolgens kwamen er autoís van het merk Fiat, landbouwmachines, en kreeg Telesur apparatuur. Vrijwel alles wat door BraziliŽ geleverd werd, is thans kapot of verdwenen en de Brazilianen wachten nog steeds op hun geld. Er hebben verschillende herschikkingen plaatsgevonden van de lening en de regering-Venetiaan, die niets te maken heeft met de gemaakte schuld, zal deze moeten betalen en is dat ook vast van plan. Ook hier hebben de exponenten van de politieke partij NDP de Republiek Suriname in grote financiŽle problemen cq schulden manoeuvreerd, die toch op de ťťn of andere manier moeten worden terugbetaald.

Financieel wanbeleid, daar hebben de mensen van de NDP altijd garant voor gestaan. Een heleboel bluffen en grootdoenerij hebben ze altijd gedemonstreerd, maar een land op verantwoorde wijze en gestadig tot ontwikkeling brengen, daar hebben ze geen kaas van gegeten. Deze dieven hoeven niet van Keerpunt te houden en kunnen allerlei smurrie schrijven in hun blaadje , het zal ons echt niet deren. Wij weten waar wij over praten, want wij hebben ze vanaf het prille begin meegemaakt en weten ook precies waarmede ze in de afgelopen decennia mee bezig zijn geraakt. We weten ook precies waar ze mee bezig zijn en waarmede hun rijkdom is vergaard. Niemand hoeft op deze manier van money making jaloers te zijn, want deze heeft een niet aangenaam luchtje.

Waar wij als natie op moeten letten, is dat wij mensen aan de politieke macht brengen, die niet slechts voor het eigen belang bezig zijn en voortdurend willen stelen uit staatskas en het volk benadelen. We moeten mensen plaatsen in de uitvoerende macht, en wetgevende macht die het goed met dit land menen en komen om te werken voor dit volk. We hebben niets aan mensen, die tijdelijk komen stelen en daarna in weelde zich terugtrekken of in alle luxe op de Antillen of Amerika gaan wonen. Dat ze op de loer liggen kunt u gerust van Keerpunt aannemen. Ze willen wederom zo snel mogelijk aan de bak komen, want de belangen zijn groot. Gewone zichtbare zakelijke belangen staan op het spel en ook heel duistere belangen. De laatste belangen hebben er heel veel baat bij, dat het kabinet-Venetiaan verdwijnt. Suriname kan dan voor hun part weer in het diepe duister belanden en juist daarvoor moet opgepast worden. We hopen daarom, dat het Surinaamse volk zich niet wederom zal laten misleiden door een stelletje flessentrekkers.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de West (Keerpunt)

04-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics