Nickerie.Net, dinsdag 08 januari 2008


Foto-expo parochiezorg Nickerie

Yolanda Ho Asjoe, 07/01/2008

NIEUW-NICKERIE - Om de parochiezorg te stimuleren zijn de pastores Rudi en Waldi Wong Loi Sing zaterdag in Nickerie gestart met een info-tentoonstelling, waarin de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk wordt belicht, alsook de medewerkers die zowel moreel als geestelijk gewerkt hebben aan de opbouw van de parochie.

Historie rooms-katholieke kerk NickerieHistorie rooms-katholieke kerk Nickerie

De bedoeling van deze foto-expo is om de mensen te stimuleren ook een bijdrage te leveren en zich in te zetten voor het werk van de kerk. De tweelingbroers Rudi en Waldi Wong Loi Sing maken zich zorgen. Volgens pater Waldi beseffen velen niet hoe belangrijk het is voor God en Zijn kerk te werken. Als voorbeeld haalt hij aan dat mensen alleen op hoogtijdagen de kerk bezoeken.

Hij zegt verder dat de parochie al jaren bezig is te werken aan gemeente-opbouw, door kinderen bij te brengen respect te hebben voor zichzelf en voor anderen. Kinderen worden vandaag de dag overladen met dingen die alleen negatieve invloeden hebben. “Waar blijft het geestelijk contact?” vraagt de pater zich af. Er zijn heel weinig mensen die zich inzetten voor het werk van de kerk, terwijl “mensen juist dingen bevorderen die tegen het leven zijn”.

Volgens zijn broer, pater Rudi, moeten mensen dankbaar zijn voor het leven. “Het is een kostbaar geschenk, door God gegeven.” Ten aanzien van de suďcidegevallen in het district zegt pater Rudi aan dWT dat mensen vaak geen hoop meer hebben voor de toekomst. Uit achtergrondinformatie blijkt dat de mensen te weinig geloven in God, die juist kracht en sterkte geeft.

Aan de definitieve vestiging van een parochie in Nickerie zijn verschillende pogingen voorafgegaan. De eerste priesters die naar Nickerie gingen, monseigneur Grooff en eerwaarde Schepers, bezochten in oktober 1841 vanuit Coronie enkele dagen Nickerie. De eerwaarde Johan Jansen werd tot pastoor benoemd van Nickerie, waar een huis gehuurd was om als kerk en pastorie te dienen. Maar op 12 maart 1843 overleed hij, nog voor hij zijn pastoraat had kunnen beginnen.

dWT foto's/ Yolanda Ho Asjoe Leerlingen van de basisschool bekijken de foto's op de expo.-. dWT foto's/ Yolanda Ho Asjoe Leerlingen van de basisschool bekijken de foto's op de expo.-.

In februari 1848 poogden eerwaarde Meurkens en Kempkes een parochie te vestigen. De Franciscuskerk werd op 4 november 1949 ingewijd. De kerk werd slechts twee jaren bediend, daar er maar een zestigtal katholieken waren, die bovendien weinig belangstelling toonden voor de kerk en de priester. Vanaf begin 1852 werd afgezien van een vaste bediening van Nickerie en is toen overgegaan op periodiek bezoek vanuit Paramaribo of Coronie.

In 1867 werd de totaal vervallen Franciscuskerk verkocht aan de eigenaar van Paradise, de heer Desse voor 400 Surinaamse gulden. Er werd toen bij de twee- of drie maandelijkse bezoeken dienst gehouden, soms te Nursery, Paradise, Hamptoncourt of Tap'sei, oftewel Nickerie. Toen monseigneur Wulfingh van mening was dat het district weer een geregelde zielezorg moest hebben, werd op 6 januari 1892 een parochie opgericht.

Tot eerste pastoor werd benoemd pater F. Lemmens. Er werd een katholieke school opgericht die met een veertigtal leerlingen begon onder leiding van pater Blokkerus. Op 18 juni 1895 kwamen de Zusters van Roosendal naar Nickerie om de meisjes over te nemen in hun St. Claraschool. De gemeente Nickerie groeide. Omdat er nu een grotere kerk nodig was, werd de St. Jozefkerk van Livorno naar Nickerie overgebracht en daar, vergroot, weer opgebouwd door frater Frans Harmes.

Pater Eysink zegende de kerk in op 28 februari 1894. De kerk bleef dienst doen tot 1975. In dat jaar werd op 15 oktober de nieuwe, huidige St. Jozefkerk ingewijd. Op 7 maart 1923 hadden de Zusters van Roosendal al een nieuw klooster en een nieuwe St Claraschool, en later is de jongensschool, de St. Alphonsusschool, geheel nieuw gebouwd. De zielezorg te Nickerie is op 6 december 1949 overgenomen door de Paters Oblaten.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

07-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics