Nickerie.Net, dinsdag 08 januari 2008


Minister Fernald: ‘Komst Amerikanen is niet geheimzinnig’
Geplaatst: 08/01/2008

Paramaribo -  ‘Er is niets geheimzinnigs aan de hand met de komst van de Amerikanen’, stelde de minister van Defensie, Ivan Fernald, gisteren het parlement gerust tijdens de begrotingsbehandeling. Hij doelde op de ‘training ground’ die opgezet zal worden door het Amerikaanse leger. De minister ontkende in alle toonaarden dat er enige sprake zou zijn van het testen van wapens.

Het gaat in deze om het opzetten van een tropisch centrum voor het testen van een achtwielig legervoertuig, een zogeheten pantservoertuig. Na een wetenschappelijk onderzoek is het uitgemijnd gebied in Moengo goed bevonden voor het opzetten van het centrum. Het wegennet naar dit gebied is goed te noemen. Bovendien gaat het hier ook om een afgebakend gebied. Verder is de sociale invloed die het opzetten van een dergelijk centrum met zich meebrengt voor de lokale gemeenschap positief. Door de minister werd meegegeven dat het opzetten van dit centrum uiteraard voordelen biedt voor Suriname.

Ook zou het milieu niet onder druk komen te staan. Hij sprak in de richting van werkgelegenheidscreatie voor de bewoners, de bouw van een legeraccommodatie te Moengo en het opzetten van een computertrainingscentrum. De vraag waarom er is gekozen voor Suriname kan geplaatst worden tegen de achtergrond dat het Amerikaanse leger het belangrijk acht om de voertuigen onder verschillende klimatologische omstandigheden te testen. Zulks geschiedt al in landen zoals Honduras en Costa Rica. Zowel de voorzitter van de Vaste Commissie van Defensie, Ruth Wijdenbosch, als de fractieleider van het NF,Otmar Rodgers, wezen erop dat de uitleg van de minister niet van diepgaande aard was.

Door beiden werd het verzoek gedaan om deze kwestie vooral binnenshuis te bespreken, bijvoorbeeld in een comitégeneraal. President Ronald Venetiaan zei een beetje verrast te zijn met de roep om een comitégeneraal. Hij legde de nadruk op dat in eerste instantie door Amerika het verzoek is gedaan om slechts een voertuig te testen onder de condities die in Suriname aanwezig zijn. Intussen is er behoefte voor de opzet van een uitgebreider centrum voor het testen van meer materieel. Hierover stelde het staatshoofd dat indien deze plannen inderdaad aan de orde mochten komen, wij moeten kijken richting Puerto Rico of Panama.

 Maar voorlopig heeft deze kwestie een zeer beperkte omvang. Zowel van Franse als van Braziliaanse zijde heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen aangehoord die rieken naar ongerustheid. Echter geeft het stadium waarin dit onderwerp zich op dit moment bevindt, beslist geen reden tot ongerustheid en mocht het zo zijn dat er inderdaad een groot structureel centrum wordt neergezet: ‘wij gaan geen enkele basis van enig land op onze bodem vestigen, zonder enig overleg gevoerd te hebben met het college voor het vragen van groenlicht’, stelde het staatshoofd het parlement gerust.

Asha Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics