Nickerie.Net, dinsdag 08 januari 2008


Actiegroep AC eist pardon NDP “Parlement ontheiligd”

PARAMARIBO - “Wij doen een beroep op de oppositie, in het bijzonder de NDP, om zich te bezinnen en de begrotingsdebatten gewoon bij te wonen. Wij zijn van mening dat Doekhie in de fout is gegaan en eisen dat de NDP haar verontschuldigingen aanbiedt aan het volk van Suriname.” Dit stelt de actiegroep binnen A Combinatie (AC) die de volksvertegenwoordiger Rashied Doekhie als hoofdschuldige ziet in de DNA-affaire van 13 december.

Ondervoorzitter van de NDP, Clair Linger, vindt dat er eerlijk naar de zaak gekeken moet worden. Zij vindt dat Doekhie niet de hoofdschuldige is, want als naar het gebeuren wordt gekeken, duidelijk wordt dat het DNA-lid uitgelokt is en niet de veroorzaker is geweest. “De partij heeft zich in ieder geval nog niet gebogen over een eventuele verontschuldiging, maar indien dat moet komen, zal het komen.” Bij monde van voorzitter Ricardo Kanape stelt de actiegroep dat het parlement ontheiligd is door het incident. “DNA is een heilige plaats waar de belangen van de samenleving behartigd dienen te worden.” Alhoewel Kanape zich terug kan vinden in het standpunt van fractieleider Otmar Rodgers van het Nieuw Front (NF), benadrukte hij evenals parlementsvoorzitter Paul Somohardjo dat de voorzitter slechts een mens is.

Somohardjo zal er mee moeten leren leven dat hij geen gewoon mens is, zei Rodgers. Echter diende Doekhie beter te weten, vindt Kanape, omdat hij komt uit een progressieve partij. De daad van Somohardjo bestempelt hij als een reactie op een actie. Ook AC-parlementariër Ronny Brunswijk veroordeelt hij niet. Kanape: “Brunswijk is een echte militair. De NDP zal zich intern moeten beraden, erkennen dat haar lid in de fout is gegaan en haar verontschuldigingen aan het volk aanbieden en overgaan tot de orde van de dag. De partij waaruit Doekhie komt, moet garant staan voor zijn gedragingen in DNA. “Willen ze dat niet, dan zullen ze maar moeten instaan voor de consequenties, vindt Kanape, doelende op de eerstvolgende openbare vrije en geheime verkiezingen. Gezinspeeld wordt op een verlies aan stemmen door de NDP.

De actiegroep zal deze maand nog gesprekken voeren met alle granmans in het binnenland als voorloper op de proclamatie van de actiegroep tot politieke partij. De conceptstatuten zijn reeds af en het wachten is nu op het officieel inschrijven van de partij. Kanape sluit samenwerking met andere grotere partijen niet uit; aansluiting bij AC behoort ook tot een optie, maar dit alles hangt af van het resultaat van het gesprek met de granmans. Een samenwerking met het NF, onder de huidige leiders, wordt echter niet mogelijk geacht. De actiegroep is volgens Kanape progressief en gaat voor vernieuwing.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

08-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics