Nickerie.Net, woensdag 09 januari 2008


Mangal-Mansaram onthult ‘misstanden’ bij Minov: Regering negeert Comptabiliteitswet bij betalingen

09/01/2008, door Fenny Zandgrond

Paramaribo - Sharmila Mangal-Mansaram heeft gistermiddag in het parlement een nieuw financieel schandaal onthuld. Het ministerie van Onderwijs (Minov) betaalde buiten de comptabele regels om ruim SRD 119.000 aan de stichting Education and Communication Network (Educons) van oppositielid Jenny Geerlings-Simons.

Sharmila Mangal-Mansaram

De betalingen vonden plaats na interventie van president Ronald Venetiaan. Volgens Mangal zou de uitvoering van het nieuw curriculum voor de LBGO- scholen door Educons, via 22 Knowledge Centres, op basis van een mondelinge afspraak zijn geschied. Geen openbare aanbesteding is gehouden, de voorwaarden van samenwerking ontbreken, en Educons zou hebben toegezegd haar diensten gratis beschikbaar te stellen. Toch diende zij declaraties in. “Het zijn harde diensten die twee jaar lang zijn verleend en waarvoor is betaald”, reageert een grieperige Simons op de beschuldigingen van haar collega.

Minov zou nooit zijn ingekomen met haar aandeel aan het project en Educons heeft dit twee jaar lang gefinancierd. De onderwijzers die de omschakeling van de analoge typemachines naar computer dataverwerking doceerden op de LBGO-scholen zouden worden overgeheveld naar het Minov. Volgens Simons kan de overheid niet verwachten dat een niet-gouvernementele organisatie haar projecten voor onbepaalde tijd betaalt. Onregelmatigheden moeten aan overheidszijde worden gezocht. “Ik behoor niet tot een coalitiepartij en kan niet geaccommodeerd worden”, benadrukt de NDP-parlementariër. Ze zegt deze kwestie eerder transparant te hebben besproken in de media en vraagt zich af waarom Mangal nu hierop springt.

Ook de Centraal Lands Accountantsdienst (CLAD) had bij controle van het sectorfonds bij Minov gewezen op het negeren van de Comptabiliteitswet bij de betalingen aan Educons. Toch zette het ministerie, volgens Mangal, twee overmakingen, SRD 30.000 en 59.000, door. Ook zou nog eens SRD 30.000 zijn betaald als bijdrage van leerlingen - SRD12 per jaar per scholier - die deelgenomen hebben aan de cursussen. Venetiaan bevestigde in het parlement dat door zijn tussenkomst de betalingen zijn verricht en benadrukte dat niet de huidige minister van Onderwijs Edwin Wolf, maar zijn voorganger Walter Sandriman het project initieerde en “zo lief” was de overmakingen te plegen.

 Mangal stelde dat de stichting noodlijdend is en de regering zich als filantroop heeft gedragen. Deze zaak werd vergeleken met de betalingen van de Ringweg door de stichting van NPS-financier Oemar Chiragaly. Vooral Jiwan Sital had zich eraan geërgerd dat Chiragaly, die als ‘kleermaker’ getypeerd werd, zich ondeskundig zou hebben ingelaten met civiel-technische werken. Daarnaast was de Ringweg reeds aangelegd toen besloten werd die toch ten laste van de staatsbegroting te bekostigen.

Minister Wolf gaf in zijn betoog aan zeer content te zijn met de verrichtingen van Educons. In vijftien maanden hebben 600 scholieren geprofiteerd van het project. Niet alleen de Unesco en het Inter-Amerikaans Instituut voor Agrarische Samenwerking die gebruik hebben gemaakt van de diensten van Educons toonden zich tevreden, maar ook oud- Minov-directeur en NPS-parlementariër Adiel Kallan. Deze gaf de stichting een positieve aanbevelingsbrief voor Alcoa. Het ministerie vaardigde dan ook een vertegenwoordiger af in het bestuur van Educons.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics