Nickerie.Net, woensdag 09 januari 2008


Rijstinzaai na jaren op 28.000 hectare

Eliézer Pross, 09/01/2008

PARAMARIBO/NICKERIE - Bij de najaarsinzaai in oktober/november dit jaar zal de productie liggen op ongeveer 28.000 hectare. Dit verklaren boeren en landbouwdeskundigen tegenover dWT. De inzaai zal na jaren weer op dit niveau liggen. Producenten zelf zijn ook optimistisch, en verwachten al bij de komende padie-oogst van maart/april op rond de 25.000 hectare te zitten, 30 procent hoger dan de laatste inzaai. Volgens de deskundigen zijn dit indicatoren dat de rijstsector behoorlijk in de lift is ten opzichte van amper een jaar geleden toen totaal slechts 19.000 hectare werd ingezaaid.

De gunstige wereldmarktprijzen voor rijst die 50 procent hoger liggen, zijn de oorzaak van deze fikse groei. De vraag naar rijst is bijzonder hoog vanuit zowel Europa als binnen de Caricom, waardoor afzet is gegarandeerd. Volgens Djaienti Hindori, waarnemend directrice van de Landbouw Bank, ligt de oorzaak van de prijsstijgingen in de wereld aan het herbestemmen van graan voor bio-brandstof, enerzijds en het wegvallen van productiegebieden in Azië door recente overstromingen anderzijds. Hindori gaf in een eerder interview met de krant aan dat volgens de prognose de prijzen dit jaar zelfs verder zullen stijgen.

Jagnanan Ganpat, coördinator Regio West van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zegt dat 28.000 hectare praktisch gegarandeerd is, ook vanwege additionele factoren. Zo heeft de overheid miljoenen Surinaamse dollars geïnvesteerd in infrastructuur, waterschappen en materialen. Ook de ‘nieuwe boeren’ die de arealen van de SML zullen inzaaien, zullen bijdragen aan de verhoogde productie. George Pahlad, voorzitter van de Vereniging van Padie-opkopers en Verwerkers (VPV) zegt dat er voldoende afzet is voor Surinaamse rijst.

Zowel de VPV als de padieboerenorganisatie geven aan dat al bij de komende oogst van maart/april tussen de 25.000 en 28.000 hectare padie wordt gehaald. LVV echter verwacht die productie pas bij de voorjaarsoogst. Pahlad zegt verder dat in de komende maanden aan tafel gezeten zal worden met tegenhangers in Guyana om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de vraag naar rijst uit Europa en de regio. Ook is de VPV van plan om de tafel te zitten met de banken voor meer investeringskapitaal. Hindori zegt dat banken door de goede perspectieven erg bemoedigd zijn om kapitaal beschikbaar te stellen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics