Nickerie.Net, zondag 13 januari 2008


Minister van LVV: ‘ Bananen - en rijstsector in overgangsfase’
Geplaatst: 12/01/2008

Nickerie -  Ten aanzien van de stand van zaken met betrekking tot de bananen - en rijstexport gaf de minister van Landbouw , Veeteelt en Visserij , Stanley Raghoebarsing, gisteren tijdens de begrotingsbehandeling te kennen dat de onderhandelingen tussen de ACP - landen en Suriname erin hebben geresulteerd dat de Surinaamse bananen vanaf 1 januari dit jaar heffingvrij de quotamarkt mogen betreden. En als uitkomst van de onderhandelingen inzake de partnership-agreement is ten aanzien van de rijstexport bereikt, dat in de komende transitieperiode van twee jaar, volledig quotum - en invoerrechtenvrij geëxporteerd mag worden naar de Europese Unie.

Bianca Bourne

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

12-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics