Nickerie.Net, zondag 13 januari 2008


Ureumtekort in Nickerie Rijstboeren kunnen areaal niet bemesten

Beta Debidien, 12/01/2008

NIEUW-NICKERIE - Veel rijstboeren in Nickerie kunnen hun areaal niet bemesten vanwege een tekort aan ureum. De importeur Atcar Chemi-cals heeft de afgelopen dagen ongeveer 2.000 ton kunstmest aangevoerd, maar ongeveer de helft is gegaan naar de grote landbouwers. De kleine boeren kregen de rest. Door deze verdeelsleutel konden niet alle rijstboeren voorzien worden. De meesten stonden sedert dinsdag in de rij bij de aanmeersteiger van de importeur te Longmay om in aanmerking te komen voor een hoeveelheid ureum, omdat zij gewassen hebben die dringend aan bemesting toe zijn.

Ureum wordt verpakt in zakken van 50 kilogram bij de aanmeerstijger van Atcar Chemicals in Nickerie.Veel kleine rijstboeren beschikken niet over ureum om hun areaal te bemesten.

 “Dit is mijn derde dag in de rij. Maar ik zal vandaag ook geen kunstmest krijgen, omdat ik het geld niet tijdig kon storten”, zegt Ritesh Jhakry, landbouwer in de Oostelijke Polder. Hij zegt het ureum van derden te zullen lenen om zijn areaal van 10 hectare te kunnen bemesten. Jhakry is er niet over te spreken dat de rijstsector voor de zoveelste keer een schaarste heeft aan ureum.

Dit seizoen verkopen padieverwerkers/opkopers het product voor SRD 1.950 per ton, een stijging van ongeveer SRD 200. Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), zegt dat zijn organisatie het ureum voor SRD 1.775 per ton aan de man zal brengen. Hij is boos dat enkele maanden terug Nickeriaanse handelaren de toezegging hadden gedaan het ureum goedkoper te zullen importeren. Die personen hebben gisteren hun gezicht niet laten zien.

Heel wat landbouwers zitten met gewassen van boven de veertig dagen, volgens Oemraw een areaal van ongeveer 4.000 hectare ingezaaide padie. “Indien 1.000 ton ureum verdeeld wordt onder deze boeren, zal dat niet voldoende zijn om het totaal areaal te bemesten”, voorspelt de SPBA-voorzitter. Hij betreurt het ook dat vele rijstboeren geen contant geld hebben om het ureum aan te schaffen, waardoor zij genoodzaakt zijn zich aan te melden bij verwerkers/opkopers voor financiering. Komende week zal de importeur nog eens 1.600 ton ureum binnenhalen, zodat de situatie in de rijstsector zich kan normaliseren.-

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

08-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics