Nickerie.Net, zondag 13 januari 2008


Vandaag introductie alcoholblaastest

Greg Sitaram,  12/01/2008

Paramaribo - Vanaf vandaag hebben automobilisten die in beschonken toestand aan het verkeer meenden deel te kunnen nemen, extra reden om dat na te laten. De politie zal vandaag, gewapend met een alcoholblaastest, deze chauffeurs opwachten. Het is de eerste keer in de verkeersgeschiedenis van Suriname dat alcoholblaastesten zullen worden uitgevoerd. Justitie was gedwongen om over te gaan tot deze stap omdat de verkeerscriminaliteit het afgelopen jaar een ongekende hoogte bereikte. Voornoemde opsporingsmethode is vastgelegd in de gewijzigde Rijwet. In de nieuwe Rijwet komt artikel 3a erbij. Daarmee krijgt de politie nu middelen en methoden om een automobilist aan een ademhalingstest te onderwerpen indien hij wordt verdacht van rijden onder invloed.

Het alcoholblaastestapparaat

“Het is een pilotproject”, benadrukt officier van Justitie Gloria Stirling. De politie kan bevelen dat een weggebruiker een ademtest doorstaat. De bedoeling was dat dit wetsartikel meteen inwerking treedt, zodra de apparatuur beschikbaar is. Uit de ademtest mag niet blijken dat het alcoholgehalte in de adem van de bestuurder hoger is dan 220 microgram per liter uitgeademde lucht. De persoon aan wie zo een opdracht is gegeven is verplicht ademlucht te blazen in een alcoholtestapparaatje en gevolg te geven aan aanwijzingen van de politie voor het onderzoek. De ademtest is niet verplicht voor degenen voor wie dat vanwege geneeskundige reden het niet wenselijk is. Als blijkt dat met de medewerking van de verdachte de ademhalingstest niet is voltooid, kan de politie dan toestemming vragen tot het verrichten van een bloedalcoholtest.

Die bevoegdheid heeft de politie ook wanneer wordt vermoedt dat de verdachte verkeert onder zodanige invloed van een stof waarvan hij wist of redelijkerwijs kon weten dat het zijn rijvaardigheid kan verminderen, waardoor hij niet instaat moest worden geacht om deel te nemen aan het verkeer. Die stoffen kunnen zijn slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, medicijnen en drugs. De verdachte die voorheen kon weigeren, kan nu worden bevolen om mee te werken aan het onderzoek. Als hij zijn toestemming niet geeft, kan de hulpofficier of officier hem bevelen om zich aan dit onderzoek te onderwerpen.

Intussen is de verkeerscontrole in en rondom Paramaribo opgevoerd. Gisteren is er een roadblock gehouden aan de Dr Sophie Redmondstraat. De verscherpte controle zal het hele weekend duren. Stirling zegt aan de krant dat tot nog toe 85 verkeersovertreders zijn beboet. De politie zal de komende dagen het aantal geconstateerde verkeersovertredingen bekendmaken. Vele overtreders hebben zich schuldig gemaakt aan het rijden zonder rijbewijs, verzekerings- en of keuringsbewijs. Ook degenen die met getinte ruit deelnemen aan het verkeer zijn gesommeerd om de tint terstond te verwijderen. Verder werden snelheidsmaniakken geverbaliseerd. Enkele van hem die 50 kilometer boven de toegestane snelheid reden zullen hun rijgedrag voor de rechter moeten verantwoorden. Hen staat een gevangenisstraf en/of invordering van hun rijbevoegdheid te wachten. Stirling blijft erbij dat de acties enkel en alleen bedoeld zijn om het rijgedrag van weggebruikers “positief te beïnvloeden.”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

12-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics