Nickerie.Net, dinsdag 15 januari 2008


Districten houden eigen openbare aanbestedingen

Eric Mahabier, 15/01/2008

Paramaribo - De financieel gedecentraliseerde districten hebben de centrale overheid niet meer nodig en houden volgens eigen procedures openbare aanbestedingen voor diverse werken. Terwijl Commewijne, Marowijne, Nickerie en Para hun eerste openbare aanbesteding nog in uitvoering hebben, heeft Wanica de procedure ingezet voor nog eens drie openbare aanbestedingen. Districtscommissaris Ram Soekarnsingh van Wanica zegt dat zijn district op jaarbasis SRD 800.000 van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) krijgt voor het zelfstandig uitvoeren van diverse infrastructurele werken. Het bedrag wordt in vier kavels uitgekeerd waarbij aan de hand van de ingediende plannen elk kwartaal een bepaald bedrag overgemaakt wordt naar het district.

“Er zijn voldoende controlemechanismen ingebouwd”, stelt managing director, Basharat Ahmadali van het decentralisatieprogramma van het ministerie van Regionale Ontwikkeling tegenover dWT. Kwartaalsgewijs controleert de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) de districten op hun uitgaven en inkomsten. Verder moet het districtsbestuur elk kwartaal schriftelijk verantwoording afleggen bij het ministerie van RO. Ook de afdeling Interne Controle van RO brengt geregeld bezoeken aan de districten om de boeken na te gaan. “Maar de beste controleurs zijn de burgers”, vindt Ahmadali. Hij geeft aan dat in decentralisatieprogramma burgerparticipatie een belangrijke rol inneemt.

Bij elk infrastructureel werk dat de districten in uitvoering hebben worden de burgers middels flyers en andere voorlichtingsprojecten op de hoogte gesteld. Tot in de details wordt bijvoorbeeld aangegeven hoeveel stenen en zand voor een bepaald project nodig zijn. “De burgers kunnen dan turven en zelf nagaan of alles goed is gegaan”, stelt Ahmadali. Ook de ressortraadsleden hebben de bevoegdheid controle te plegen op werken die in hun ressorten uitgevoerd worden. “Ik heb een goed rapport van Clad”, zegt Soekarnsingh over het eerste infrastructurele werk dat reeds uitgevoerd is in Wanica.

De districtsvader van Wanica houdt op 25 januari drie openbare aanbestedingen. Soekarnsingh zegt dat Wanica het afgelopen jaar slechts SRD 50.000 aan inkomsten heeft ontvangen. Volgens schatting moet Wanica ongeveer SRD 1 miljoen aan inkomsten ontvangen die voor het grootste deel uit de huurwaardebelasting komen.-.

Gebleken is dat niet een ieder bewust is van deze belastingplicht. Binnenkort zal het districtsbestuur alle zeven ressorten aandoen en de bedrijven en huishoudens in de gelegenheid stellen ter plekke aan deze belastingverplichting te voldoen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics