Nickerie.Net, dinsdag 15 januari 2008


Venetiaan grijpt in op RGB Per direct transparantie en uitvoering Glisproject

Wielfred Leeuwin, 15/01/2008

Paramaribo - Met het besluit om directe transparantie van het gronduitgifte beleid en het per direct inschakelen en uitvoeren van het Grondregistratie en Land Informatie Systeem (Glis) heeft president Ronald Venetiaan inhoud gegeven aan zijn ingrijpen op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). “Ik ben nu zeer positief gestemd, vooral door het optreden van de president”, luidt de eerste reactie van Eric Schalkwijk, projectcoördinator van het Glis, nadat minister Michael Jong Tjien Fa van RGB, de drastische maatregelen bekendmaakte aan het parlement.

De maatregelen houden onder meer in: vergroten van de dienstverlening aan het publiek bij de aanvraag en toewijzing van gronden, aanvragen en toewijzingen via de computer registreren, digitaal opslaan en verwerken. Het kwijtraken van aanvragen en andere stukken wordt niet meer geaccepteerd. Elke aanvraag krijgt slechts één nummer. Op RGB zijn 13 ambtenaren uitgekozen die een speciale training moeten volgen voor het nieuwe proces. Slechts één persoon zal functioneren als sleutelpersoon bij het verstrekken van informatie.

De drastische maatregelen gaan zo ver dat de beoordelingscriteria niet langer willekeurig zijn, maar in een ministeriele beschikking zijn vastgelegd, terwijl de volledige transparantie moet blijken uit een maandelijkse rapportage aan de gemeenschap over wie grond toegewezen heeft gekregen en waar die is uitgegeven. De aanvrager mag voortaan niet langer dan zes maanden wachten op een antwoord op zijn aanvraag, terwijl de zekerheid bij een aanvraag wordt vergroot met de regelgeving dat er geen dubbele aanvraag op een grond mag worden gedaan.

President Venetiaan herhaalde gisteren wederom dat minister Jong Tjien Fa, zijn werk naar eer en geweten moet doen. “Ik heb gemerkt dat na het zeer ernstig gesprek met de minister hij aan het werk is gegaan”, zei het staatshoofd na de presentatie van Jong Tjien Fa. Glis-coördinator Schalkwijk zegt dat dit alles betekent dat er plotseling enorm veel werk moet worden verzet. Het belangrijkste dat nu door het parlement moet worden gedaan is het op de agenda brengen van de Gliswet. "Dat is nu cruciaal en ik doe dan ook een beroep op de DNA om die wet zo spoedig mogelijk aan te nemen".

De maatregelen betekenen volgens Schalkwijk dat met het project, binnen een jaar het hele land in kaart zal zijn gebracht, alles zal zijn gedigitaliseerd en projecten die gestagneerd zijn geweest, nu kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd. Van de toen beschikbare 10,9 miljoen euro die voor het opzetten van het project was uitgetrokken is nog 5 miljoen euro over. Het in kaart brengen van het hele land betekent dat een ieder onder meer met een enkele druk op de knop kan zien waar er grond vrij is, waar de overheid heeft verkaveld en hoe er moet worden aangevraagd.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

15-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics