Nickerie.Net, donderdag 17 januari 2008


Nieuw Caricom orgaan in Suriname

Martin Redjodikromo, 16/01/2008

Paramaribo - De Caricom Mededingingsautoriteit (CCC) is na een proces van bijkans 4 jaren een feit. Een extra tintje hieraan, is dat het in Suriname wordt opgezet en de opening overmorgen is aan de Hendrikstraat. “Hiermee wordt Suriname definitief op de Caricomkaart geplaatst,” zegt Handelsminister Clifford Marica tijdens een persconferentie.

dWT Foto/ Werner Simons De Regionale Caricom Mededingingsautoriteit aan de Hendrikstraat, gisteren inspecteerde President Ronald Venetiaan en minister Clifford Marica van HI keken of alles al in orde is voor de grootse opening van Vrijdag.-.

Als gastland heeft Suriname ook een financiele inbreng gehad om het gebouw in gereedheid te brengen. Deze is ten laste gegaan van de begroting van Handel & Industrie. “Vergeeft u mij, maar ik ken het bedrag zo niet uit het hoofd.” Van de Europese Unie is een bedrag van rond de 4 miljoen Euro ontvangen voor dit nieuwe orgaan die de verdere integratie van de Caricom moet versnellen.

Hij verduidelijkt wel dat alle Caricomlanden een bijdrage hebben moeten doen, waarvan de hoogte een afgeleide is van hun contributielidmaatschap aan de organisatie. Hoewel Suriname als buitenbeentje van de Caricom wordt beschouwd, omdat de voertaal Nederlands is, komt behalve het CCC ook het Regionaal Vertaal en Informatie instituut (CRITI) in ons land.

De CCC is het regionale orgaan waar specifiek handelsgeschillen moeten worden uitgevochten en beslecht. Dit wordt gedaan door een board of commissioners, dat uit 7 personen bestaat,en waarvan Hans Lim A Po namens Suriname zitting in heeft. De bedoeling is dat met Caricom Single Market & Economie, vooral de consument de voordelen moet plukken van goedkopere producten die aan bepaalde standaarden voldoen en voor producenten de markt groter wordt voor het afzetten van hun goederen en diensten. E

chter moet er volgens minister Marica, ervoor worden gewaakt dat er onderling prijsafspraken worden gemaakt om kartels te vormen. “Ik denk niet dat de problemen zo zullen overlopen als het instituut al is ingesteld. We zijn een kleine regio, maar er zijn nog teveel monopolistische situaties; een voorbeeld is cement,” onderstreept de HI bewindsman.

Het nieuwe CCC gebouw is een huurpand, dat later onder beheer zal vallen van het Caricom Secretariaat. Waarvoor HI ook moet zorgen is de werving en betaling van lokale staf, zoals een chauffeur, schoonmaakster of receptioniste.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

16-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics