Nickerie.Net, donderdag 17 januari 2008


Dc Shankar: ‘In het telen van fruit zit muziek’

Nickerie - Districtscommissaris Bhagwatpersad Shankar, die met genoegen dinsdag de LVV-training ‘vermeerdering van fruit en fruitplantmateriaal’ opende te Wageningen, sprak de participanten voor aanvang van de training kort toe. Hij wees de trainees erop dat zij weerstand moeten opbouwen tegen problemen die hun mogelijke welvaart nog in de weg staan. Shankar zei dat wanneer men de economische behoeftebevrediging wil gaan optimaliseren, gedacht moet worden aan goede productie en dienstverlening. De burgervader haalde aan dat deze training de capaciteiten van de participanten moet versterken. Shankar zei ook dat het ministerie middels deze training belangstellenden verder wenst te stimuleren.

Hij ziet verder graag dat elk stuk land dat ter beschikking staat, elke ruimte die nog onbenut is, goed en effectief benut wordt met onder meer het telen van fruit. “Daarin zit muziek”, zei Shankar. “De perspectieven voor fruitteelt moeten ons brengen naar duurzame ontwikkeling, waarbij men het land en zichzelf een dienst kan bewijzen.” Ook zei de dc dat de productie efficiënter en effectiever moet worden gemaakt, zodat deze verhoogd wordt en zodoende de economie helpt verbeteren op termijn.

Shankar haalde ook aan dat wanneer de participanten de kennis, inzichten en vaardigheden hebben geďnternaliseerd, zij daarmee geen luxebedrijven op na moeten houden, en alleen op zon- en feestdagen met de kennis en inzichten gaan pronken in discussies en verder niks gaan doen. Oefening baart kunst, zei de dc. Wanneer kennis en vaardigheden niet toegepast zullen en geoperationaliseerd worden in de praktijk, dan zal de training geen zin hebben. “Wij zullen dan meer praters krijgen, terwijl we doeners kunnen gaan vergeten.” Na zijn toespraak wenste dc Bhagwatpersad Shankar de participanten heel veel succes toe voor de komende dagen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

17-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics