Nickerie.Net, donderdag 17 januari 2008


Parlementariėr Ramdien: te veel ongewenste spullen in schooltassen

Nickerie - Reeds geruime tijd wordt gesteld dat scholieren spullen naar school meenemen die daarvoor niet bestemd zijn. De VVV - parlementariėr Harriet Ramdien gaf in duidelijke woorden haar mening hierover. Zij zegt enorm veel moeite te hebben dat men in het land erg traag is in het treffen van maatregelen. Dit geldt volgens haar ook voor de regering.

Er zijn volgens haar veel zaken geconstateerd, die binnen de samenleving niet onbekend zijn. Het probleem waarbij jongeren en met name scholieren met allerlei gevaarlijke voorwerpen naar school gaan, is volgens Ramdien een proces dat langzaamaan gegroeid is tot een probleem, dat straks niet meer te overzien is. De aanpak hiervan moet snel plaatsvinden.

Dat moet in nauwe samenwerking met alle actoren zoals de leerkrachten, ouders, Minov en de gehele samenleving gebeuren. Ramdien waarschuwt dat indien er hierover geen daden gesteld worden, de gevolgen in de naaste toekomst niet meer te overzien zullen zijn. Geweld onder jongeren en vooral scholieren verdient aandacht. “Een waarschuwing die ik wil laten horen, is dat deze zaak vrij ernstig is en men straks door het bos de bomen niet meer zal kunnen zien”, aldus de parlementariėr in een vraaggesprek met DBS.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

17-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics