Nickerie.Net, zondag 20 januari 2008


Dichting AOW-gat stuit op gelijkheidsbeginsel

Nancy de Randamie, 19/01/2008

DEN HAAG/PARAMARIBO - Een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer, te weten de regerende PvdA en Christenunie en oppositiepartijen GroenLinks en SP, willen iets doen aan dichting van het AOW-gat voor Surinamers en Antillianen. Het CDA, de VVD en Groep Wilders – een kamerminderheid – zijn tegen het voorstel. Maar de PvdA-staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Achmed Aboutaleb, gaf donderdag tijdens een kamerdebat over het AOW-gat aan dat hij “het juridisch niet kan maken”, omdat dichting van het AOW-gat voor alleen Surinamers en daarmee automatisch ook Antillianen, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Daarop heeft de staatssecretaris toegezegd dat er een onderzoek komt naar alle 65-plussers die leven onder de armoedegrens. De Vereniging van Surinaamse Nederlanders (VSN), is één van de organisaties die heeft gelobbyd voor de zaak. Mahin Jankie van de VSN: “Aboutaleb heeft formeel gelijk. Dat is iets wat de VSN altijd al heeft gezegd. We wisten dat Suriname een grote kans zou maken, maar toen GroenLinks en de FNV zagen dat het een haalbare zaak was, hebben ze ook de andere groepen erbij gehaald. En dat kost teveel geld.”

De staatssecretaris rekende uit dat 425.000 65-plussers te maken hebben met een AOW-gat, omdat ze niet aaneengesloten tussen hun 15de en 65ste in Nederland hebben gewoond. Iwan Leeuwin, trekker van de coördinatiegroep AOW SurNeds, zelf GroenLinks politicus en FNV-bestuurslid, zegt zeer teleurgesteld te zijn in de kamerleden die een grote mond hebben gehad.

“Ze hebben het allemaal laten afweten. Alles is op één hoop gegooid en op de lange baan geschoven. Foute boel. Men kan oorlog verwachten.” Leeuwin benadrukt nogmaals dat “Suriname een ander geval is”. “We waren bij de invoering van de AOW een kolonie van Nederland, de andere landen niet.” Jankie zelf is optimistisch.

De Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer houdt op 30 januari een Algemeen Overleg over Suriname. Behalve het thema over de Toescheidingsovereenkomst, heeft de VSN door lobby ook de kwestie van het AOW-gat opnieuw op de agenda weten te plaatsen.

“We zijn ervan overtuigd dat ons doel gerealiseerd gaat worden, al weten we niet op welke termijn.” Hij gaat uit van de strategie “eerst Suriname en de Antillen binnenloodsen en op termijn de andere groepen”. Volgens Jankie zijn alle groepen in één klap te duur.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

18-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics