Nickerie.Net, zaterdag 19 januari 2008


Toename vereenzaming bejaarden

Lloyd Djendje, 16/01/2008

Paramaribo - De vereenzaming van bedlegerige bejaarden boven de zeventig jaar neemt toe in Suriname. Door onder andere het verblijf van hun kinderen in het buitenland, met name Nederland, moet deze categorie seniore burgers vaak de broodnodige zorg ontberen.

Vanwege de hoge leeftijd kennen deze burgers meer gezondheidsnoden, waaronder chronische ziekten. Wim Bakker, voorzitter van het Solidariteitsfonds Seniore Burgers (SSB), pleit daarom voor het opzetten van speciale opvangcentra voor bedlegerige bejaarden. Binnen de bestaande verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn er wel aparte afdelingen ondergebracht voor de zorg van bejaarden, maar volgens Bakker is er een gebrek aan personeel en laat de zorg veel te wensen over. Hij looft wel het werk dat de bejaardenverzorgers verzetten tot nu toe, en hoopt in 2008 op beter betaald personeel.

De overheid zal meer financiŽle middelen moeten vrijmaken om bedlegerige bejaarden aan betere zorg te helpen. Tevens zou het verenigingsleven moeten worden aangewakkerd om de ouden van dagen beter te betrekken in het sociale leven. De SSB heeft met ondersteuning van donoren uit binnen- en buitenland het vorig jaar in totaal 46 bejaarden geholpen met onder andere brillen, tandprotheses, reparaties aan huizen en medische ingrepen. De selectie van de mensen en de hulpverlening geschiedde onder vastgestelde voorwaarden.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

18-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics