Nickerie.Net, maandag 21 januari 2008


Stichting Planbureau Suriname:
‘Toenemende exportvolumes resulteren in economische groei’  

Geplaatst: 21/01/2008

Paramaribo -  Uit de kernresultaten blijkt dat gedurende de evaluatieperiode (2001 – 2006) de groei van de reële economie gemiddeld 5 % bedraagt. De groei is het resultaat van gunstige exportprijzen in de mijnbouwsector en toegenomen exportvolumes van met name goud en toerisme. Algemeen valt op te merken dat de exportprijs (21 %) harder steeg dan de importprijs (17 %). Dit staat vermeld in de door het Planbureau Suriname uitgegeven publicatie ‘ Outlook 2008: Macro-economische verkenningen vanaf 2001’.

Gebleken is dat de exportvolume gemiddeld is toegenomen met 8 % hetgeen een verbetering impliceert van de betalingsbalans, bekeken vanuit zowel de prijs- als volumeontwikkeling . De impact op overheidsfinanciën en inkomsten van de particuliere sector is positief. Door vergelijking van de uitkomsten van het basisscenario en groeiscenario wordt duidelijk dat zonder verder exportgroei, met name in de niet –mijnbouwsector, de groei van het reële BBP zal verminderen. Bij exportgroei volgens het groeiscenario is in 2007, 2008 en daarna een groei van 6 % per jaar mogelijk. Dit vereist wel verbetering van de concurrentiepositie, waarbij stabiele wisselkoers en lage inflatie in Suriname belangrijke voorwaarden zijn. Verbeteren van de concurrentiepositie kan worden bevorderd door onder andere belastingverlaging en verhoging van de productiviteit.

Omschrijving

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Gemiddeld

2007

2008

Aluinaarde

720

675

862

1121

1221

1769

1061

1769

1769

Aardolie

57

89

81

94

159

234

119

247

261

Goud

81

47

293

697

751

986

476

1046

1108

Toerisme

113

134

205

361

498

411

287

436

462

Overige

151

137

127

150

126

167

143

177

188

Totaal

1122

1082

1568

2423

2755

3568

2086

3675

3788

Bijalge I: Exportwaarde microblok in SRD miljoen voor 2007 en 2008, conform basisscenario(BRON: Stichting Planbureau Suriname (Surya-model))

Omschrijving

2006

2007

2008

Mutatie ten opzichte

van 2006 in %

 

 

 

 

2007

2008

Aluinaarde

1769

1726

1896

-2

7

Aardolie

234

275

331

18

41

Goud

986

972

1128

-1

14

Toerisme

411

479

610

17

48

Overige

167

194

210

16

25

Totaal

3568

3647

4174

2

17

Bijlage II: Exportwaarde microblok in SRD miljoen na groeiscenario (BRON: Stichting Planbureau Suriname (Surya-model))

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Dagblad Suriname

21-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics