Nickerie.Net, woensdag 23 januari 2008


Cariforum-zaaizaadproject gewijzigd uitgevoerd

Ivan Cairo, 22/01/2008

Paramaribo - Van de 1,1 miljoen euro die Suriname onder paraplu van de Cariforum van de Europese Unie (EU) kreeg om de zaaizaadproductie voor de lokale rijstsector op te voeren, is ruim 30 procent besteed. Hiervan is reeds 17 procent financieel verantwoord bij de donor. Dat stelt de Anton de Kom-universiteit als verweer op beweringen in de media dat slechts 7 procent van de donormiddelen is besteed, het project enorm is vertraagd en de EU dreigt het geld terug te vorderen. Vorige week woensdag zijn besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van Cariforum en de EU en is een gewijzigde strategie uitgezet hoe het project af te ronden. De uitvoering begint eind deze maand.

Tijdens een persconferentie maandag heeft minister Rick van Ravenswaay (PLOS) zijn enorme teleurstelling uitgesproken dat Suriname niet in staat is gebleken een project dat het zelf heeft voorbereid en voorgesteld, binnen de afgesproken tijd uit te voeren. Het project moet in september dit jaar zijn afgerond, wat volgens de bewindsman nooit wordt gehaald. Suriname verkleint zo zijn kansen om meer geld van de EU voor de rijstsector los te troggelen bij komende besprekingen, meent Van Ravenswaay.Tijdens besprekingen in Brussel (België) de komende dagen, zou tijdens onderhandelingen over het 10de Economisch Ontwikkelingsfonds (EDF) geprobeerd worden ook financiering voor de rijstsector los te krijgen.

Reeds waren aftastende gesprekken met Guyana gevoerd, hoe een gezamenlijke lobby op te zetten. Financiële steun voor de rijstsector in de regio is niet opgenomen in het 10de EDF. De universiteit legt uit, dat het project ‘Flowering new horizons of hope and perspectives for the Surinamese Rice Industry’, geen onderzoeksproject is naar nieuwe rijstrassen voor het Caribisch Gebied. Het moet de Surinaamse rijstsector voorzien van grotere hoeveelheden goede kwaliteit zaaizaad van de reeds bestaande rijstrassen.

Deze rijstrassen zijn reeds door het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron) ontwikkeld. Volgens de projectrapportage was er 300 hectare zaaizaadareaal voor de aanvang van het project, wat ondertussen meer dan verdubbeld is naar bijkans 700 hectare.

Verder geeft het universiteitsbestuur als verweer aan, dat nadat het project in november 2006 was goedgekeurd door Cariforum, de eerste tranche pas twee maanden later loskwam. Het universiteitsbestuur legt verder uit, dat het een “zeer complex” project betreft, wat blijkt uit het feit dat ruim 100 actoren zoals individuele zaaizaadboeren, suppliers, verwerkers en consultants bij betrokken zijn. Nu zullen de resterende gelden worden besteed aan zwaar landbouwmaterieel en laboratorium-equipement om de duurzaamheid van het project te waarborgen. Dit onderdeel van het project wordt nu uitgevoerd.

Minister Van Ravenswaay meent dat het falen van Suriname de onderhandelingspositie van de Cariforum als geheel niet ondermijnt. Suriname gooit slechts zijn eigen glazen stuk wat betreft steun voor de rijstsector. In andere sectoren presteert het land veel beter en loopt zelfs voor op andere landen in de regio. De bewindsman weet nog steeds niet wat gemaakt heeft dat het zaaizaadproject spaak loopt.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

22-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics