Nickerie.Net, donderdag 24 januari 2008


Minder inkomsten door nieuwe handelsafspraken met EU

Ivan Cairo, 24/01/2008

Paramaribo - De nieuwe handelsafspraken, de EPA's, die eind vorig jaar door Cariforumlanden en de Europese Unie (EU), zijn gesloten, worden een aderlating voor de staatskas. Doordat op talrijke producten invoerrechten worden afgeschaft, zullen voor Suriname bij import van deze producten uit Europa, minder invoerrechten in de staatskas vloeien. Op basis van de importen van het afgelopen jaar gaat de douane nu na hoeveel aan invoerrechten en omzetbelasting op goederen uit Europa in 2007 is binnengehaald.

Op basis van deze cijfers zal moeten worden nagegaan welke maatregelen getroffen kunnen worden, om deze verliezen op te vangen en te compenseren, zegt directeur Roy May van de Belastingen aan de Ware Tijd. Komt nog bij kijken, stelt May, dat importeurs die normaliter uit andere landen zoals de Verenigde Staten producten importeren, kunnen overstappen naar import uit Europese landen.

Dit houdt in dat de inkomsten uit goederenimporten uit die landen ook komen weg te vallen. "Dat komt er nog bij; en wie wat nu gaat importeren, daar heb ik geen zicht op", stelt May. Het is nog onduidelijk in hoeverre de importen uit Europese landen zullen toe- of afnemen. Naar verluidt ondertekenen de Cariforumministers de Economic Partnership Agreements (EPA's) op 15 maart en treden deze op 1 april in werking.

Nu moet aan de hand van de inkomstenderving serieus worden bekeken welke "compenserende maatregelen" getroffen kunnen worden. Onder andere zou de omzetbelasting verhoogd kunnen worden, maar May is daar geen voorstander van. Hij vindt dat eerder geÔnvesteerd moet worden in het personeel van de Belastingdienst, zodat deze beter in staat is belastingen binnen te halen, wanneer deze niet worden opgegeven en afgedragen. "Ga erop uit, investeer en pak de mensen die nog niet in het systeem voorkomen", zegt hij.

Ondertussen heeft een aantal prominente deskundigen in de regio en ngo's een dringend beroep gedaan op de CARICOM-regeringen om de burgers zo omstandig mogelijk te informeren over de te verwachten implicaties van de nieuwe handelsafspraken. De oproep komt na een verklaring van Guyana's president Barrat Jagdeo, dat het Cariforum in principe met het mes op de keel akkoord is gegaan met het nieuwe handelsregiem van de EU. De regio ging volgens het Guyanese staatshoofd akkoord omdat de EU dreigde met tarieven op suiker, bananen en andere producten uit de regio bij export naar Europa. Volgens Jagdeo brengt de verschuiving van preferentiŽle handel naar een beleid waar reciprociteit geldt, enorme uitdagingen voor de regio met zich mee.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

24-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics