Nickerie.Net, vrijdag 25 januari 2008


Ondertekening bouw zeedijk Coronie een feit
Geplaatst: 25/01/2008

Paramaribo -  Onder het toeziend oog van vicepresident Ramdien Sardjoe vond gistermorgen in de vergaderzaal van het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos) de ondertekening plaats van het contract voor de bouw van de zeedijk in Coronie door de Plos-minister Rick van Ravenswaay en de vertegenwoordiger Peter Westra van het Nederlandse aannemingsbedrijf MNO Vervat BV. Verder waren ook aanwezig de ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Micheal Jong Tjien Fa, Financiën, Humphrey Hildenberg, Natuurlijke Hulpbronnen , Gregory Rusland en Openbare Werken Ganeshkoemar Kandhai en enkele leden van het uitvoeringsteam van MNO Vervat BV.

De vertegenwoordiger van MNO Vervat BV zei dat zij zeer vereerd zijn om deze werken te mogen uitvoeren en deze tot een goed eind te brengen. De samenwerking met de diverse actoren noemt hij daarom zeer prettig. Minister Ravenswaay benadrukte dat het eindelijk zover is dat het contract getekend kon worden. De begroting was in het begin gesteld op 50 miljoen euro, maar door onderhandelingen met het bedrijf uiteindelijk gebracht naar 45 miljoen euro. Sedert 2003 is men bezig geweest om inhoud te geven aan het plan voor de bouw van een aantal dijken in Suriname met name in Commewijne en Coronie. Minister Kandhai sprak van een mijlpaal in de geschiedenis van Coronie. Volgens hem is er een heel goede voorbereiding geweest om dit punt te bereiken.

Er is in 2003 een raadgevend ingenieursbureau gevraagd om een studie te maken waarbij ook buitenlandse deskundigen waren aangetrokken. Er zijn in totaal 70 maanden uitgetrokken voor de bouw van de dijk, waaraan ook 6 maanden onderhoudstermijn gekoppeld is. ‘Het is deze dijk die de voorwaarde moet vormen voor de bescherming van de bevolking van Coronie. Het is deze dijk die de voorwaarde moet vormen voor de infrastructuur zoals de Oost-Westverbinding. Het is deze dijk die een voorwaarde zal moeten vormen voor een stukje ontwikkeling in het district Coronie’,merkte vicepresident Sardjoe die de rij van sprekers afsloot, op en dat hij bijzonder blij was om dit heugelijke feit mee te mogen maken omdat het de aanzet is voor de derde grote infrastructurele projecten.

De eerste is geweest de ondertekening van het contract met de Chinese aannemingsmaatschappij Dalian NV voor het asfalteren van 500 km aan wegstrekking en ten tweede de ondertekening van het contract voor de oeververdediging in Commewijne. Hij wenste hulde uit te brengen aan president Ronald Venetiaan voor zijn vaste voornemen om de dijk in Coronie te laten aanleggen. Vicepresident Sardjoe benadrukte dat als dit project niet wordt uitgevoerd, wij binnen niet al te lange tijd zullen vergeten dat er een district Coronie bestond.

Zahier Azizahamad

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

25-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics