Nickerie.Net, vrijdag 25 januari 2008


Brunswijk en Somohardjo verontschuldigen zich - Doekhie zwijgt

Vernon Texel, 25/01/2008

PARAMARIBO - De vechtpartij van 13 december 2007 zit hem nog zwaar op de maag, verklaart partijgenoot Rabin Parmessar de afwezigheid van zijn collega in de ‘verzoeningsvergadering’ van gisteren. Ricardo Panka, waarnemend NDP-fractievoorzitter zoekt de afwezigheid van Doekhie eerder in het oogvirus dat hij zou hebben opgelopen.

Zijn absentie vrijwaart hem echter niet om ook diep door het stof te gaan. Zoals in de verklaring opgenomen moet hij dit doen op de eerstvolgende openbare vergadering die hij bezoekt. Vrijwel alle leden die aan het woord kwamen spraken hun afkeuring uit over het gebeurde. Parlementsvoorzitter Paul Somohardjo en AC-fractieleider Ronnie Brunswijk boden opnieuw hun excuses aan het volk, conform afspraken, en liepen daarna door de zaal om dit met een handdruk, aan onder meer president Ronald Venetiaan en collega fractieleiders, kracht bij te zetten. Kort daarvoor had Somohardjo de voorzittershamer overgedragen aan vicevoorzitter Caprino Allendy. Hij deed dit omdat hij als voorzitter “te nauw betrokken was” bij het conflict.
 
De NDP-fractie betrad prompt hierna de zaal, terwijl die van A1 en VVV geen moeite schenen te hebben met de parlementsvoorzitter aan het roer. Voor de NDP was het wel een doorslaggevende voorwaarde dat de vergadering zou worden geleid door iemand anders dan Somohardjo. In de gezamenlijk verklaring die door griffier Marcia Burleson werd voorgelezen treden partijen zelfcorrigerend op. Onder meer worden assembleeleden opgeroepen “een ieder op een respectvolle manier te bejegenen” en dat de leiding alle wettelijke regelingen, conventies en afspraken “naar letter en geest”  strikt naleeft. Ook wordt onderkend dat het ordereglement noodzakelijk moet worden aangepast.

Waarnemend VVV-fractievoorzitter Yvonne Raveles-Resida accepteert namens haar politieke combinatie de verontschuldigingen van Brunswijk en Somohardjo en hoopt dat de “below de belt aanvallen” tot het verleden gaan behoren. In het slot van haar verklaring wees ze op het kruispunt waar een keuze gemaakt moet worden tussen het volk omarmen, door onder meer diepgrijpende zelfcorrectie, “of het volk in de steek te laten door signalen te negeren en halsstarrig te weigeren het juiste pad op te gaan”. De VVV is echter menens het voorval tot het verleden te laten behoren om het volk weer hoop te geven besloot Raveles haar fractieverklaring die veel bijval genoot vanuit de coalitie.

 VHP’er Jules Ajodhia, die tijdelijk de leiding heeft over de Nieuw Front fractie, benadrukt dat democratie en rechtsstaat mooie begrippen blijven als die niet worden nageleefd. “Het is een cultuur en attitude. Je hebt ‘t of je hebt ‘t niet. We moeten tot het uiterste gaan om de democratie inhoud te geven”. NDP-fractieleider Kenneth Moenne vindt dat er een gedragscode moet komen voor parlementariërs. Hoewel de besprekingen niet eenvoudig waren staat de NDP gedeeltelijk achter de gezamenlijke verklaring.

“Echter hebben wij nog niet het punt bereikt om de voorzitter (Somohardjo) te gedogen”, benadrukt de oppositieleider. Vergaderingen die door hem worden geleid worden daarom niet bijgewoond. Hierna deed partijgenoot André Misiekaba het voorstel “uit respect naar land, volk en de democratie, dat Somohardjo afstand doet van de stoel. Uiteindelijk werd de stemming hierover aangehouden, omdat bleek dat de coalitie het punt niet heeft bereikt om Somohardjo te laten vallen.

De NDP besluit binnenskamer wat verder met het voorstel te doen. De beslissing wordt op termijn aan het parlement bekendgemaakt. Aan het eind van de vergadering kwam president Ronald Venetiaan kort aan het woord. Hij hoopt op spoedige normalisatie van de situatie. Wel riep hij regeringsleden op om zich voor het andere van elke participatie in het debat te onthouden over het gebeurde in het parement.-

Parlementsvoorzitter Paul Somohardjo en AC-fractieleider Ronnie Brunswijk boden gisteren opnieuw hun excuses aan het volk, conform afspraken tussen coalitie en oppositie over de vechtpartij van 13 december 2007. Beiden liepen door de zaal om dit met een handdruk te bekrachtigen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

25-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics