Nickerie.Net, maandag 28 januari 2008


Ontwikkelingsvisie bauxietsector voldoet niet aan standarden

Eliézer Pross, 28/01/2008

Paramaribo - De overheid dendert voort met een ontwikkelingsvisie voor de bauxietsector die niet voldoet aan de internationale standaarden en vereisten betreffende het respecteren van mensenrechten. Binnen de afspraken die nu al zijn gemaakt voor West-Suriname, zijn er grove fouten gemaakt die internationale repercussies kunnen hebben voor Suriname. Het is bekend dat de inheemse gemeenschap van West-Suriname, met name van de dorpen Washabo, Section en Apoera, haar afkeuring heeft uitgesproken over de wijze waarop de overheid te werk gaat bij de bauxietonderhandelingen voor dat gebied. De inheemsen strijden al geruime tijd tegen herhaling van de fouten die zijn gemaakt in met name de jaren ‘60. Toen is er geen rekening gehouden met de rechten van de marrongemeenschap bij het bouwen van de stuwdam te Brokopondo.

De general managers van Suralco en Billiton luisteren aandachtig naar dse bevindingen van de inheemse gemeenschap te west Suriname over de plannen voor dat gebied. Zij hopen dat de overheid zal overleggen met de plaatselijke gemeenschap.-De general managers van Suralco en Billiton luisteren aandachtig naar dse bevindingen van de inheemse gemeenschap te west Suriname over de plannen voor dat gebied. Zij hopen dat de overheid zal overleggen met de plaatselijke gemeenschap.-

Afgelopen weekend presenteerde de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) een sociale effectenstudie (ESIA's) over de bauxietontginningen in West-Suriname te Washabo aan de general managers van Suralco en BHP Billiton, respectievelijk Warren Pederson en John Sew A Tjon. Op de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de IDB en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aanwezig. De studie is gedaan met ondersteuning van buitenlandse deskundigen en de IDB. Pederson en Sew A Tjon zeggen onder de indruk te zijn van de professionele wijze waarop de plaatselijke gemeenschap te werk is gegaan.

“In Suriname zijn er zoveel grijze vlakken en onduidelijkheden in de wet dat je gewoon niet weet waar je aan toe bent waardoor je dit soort problemen krijgt. Wij kunnen niet bemoeien tussen de overheid en de gemeenschap, maar hopen dat er dialoog komt. Het maakt niet uit welke wetten komen, wij zullen altijd opereren conform de wet, zolang er duidelijkheid is,” aldus Pederson en Sew A Tjon in gesprek met de Ware Tijd.

De dorpskapiteins van de Washabo, Section en Apoera zitten samen met de VIDS deze week om de tafel met de bauxietonderhandelingscommissie om hun bevindingen te presenteren De gemeenschap van West-Suriname krijgt sterke ondersteuning van de internationale gemeenschap. Het vonnis van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in de zaak van de 12 Saramaccaanse Lo's is in het voordeel van de totale binnenlandse gemeenschap bij haar streven om haar grondenrechten gewaarborgd te krijgen.

De OAS heeft namelijk de overheid tot 2011 de tijd gegeven om de totale wetgeving op het gebied van grondenrechten voor zowel marrons als inheemsen te herzien. Hun grondenrechten moeten erkend worden en er mogen geen concessies meer in hun leefomgeving worden uitgegeven zonder hun toestemming. Ook moet de overheid de Saramaccaanse gemeenschap voor een bedrag van 600.000 US dollar vergoeden voor het feit dat hun rechten over de jaren heen zijn vertrapt en niet wettelijk beschermd.

In West-Suriname wil de overheid een geïntegreerd mijnbouwproject met een stuwdam te Kabalebo en een smelter. Daarover is de plaatselijke gemeenschap niet geconsulteerd. Haar objecties worden ook nog genegeerd. De bouw van een stuwdam te Kabalebo wordt verworpen vanwege de negatieve gevolgen voor hun leefgemeenschap. Daarnaast wil de plaatselijke gemeenschap betrokken worden bij de bauxietonderhandelingen. Een definitieve overeenkomst zal hun zegen moeten dragen. Er zijn ook pijnpunten op het gebied van verstoring van hun cultuur en gezondheidsrisico's op land en zee.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics