Nickerie.Net, vrijdag 08 februari 2008


Ex-Yokohama baas Bidjai Parmessar veroordeeld tot straf van vier en een half jaar voor witwaspraktijken
Geplaatst: 29/01/2008

Paramaribo -  Bidjai Parmessar is op 28 januari 2008 door de meervoudige kamer voor strafzaken van het Gerechtshof te ’s Gravenhage  veroordeeld tot een straf van vier en een half jaar. Van alle aanklachten met betrekking tot vermeende drugshandel is hij vrijgesproken. Het vonnis van 10 jaar van de rechtbank Haarlem, is door het Gerechtshof vernietigd en verminderd tot vier jaar en zes maanden. Parmessar was eerder al op vrije voeten gesteld door een schorsing door dit Gerechtshof.

Bidjai ParmessarBidjai Parmessar

Parmessar kreeg toch nog een straf van vier en een half jaar vanwege strafbare handelingen die het bedrijf GEMS en Moneytransfer (GMT), een wisselkantoor in Rotterdam, zouden hebben gepleegd. Het voormalig bedrijf van Parmessar in Suriname CME was toen slechts het uitbetaalkantoor van de Rotterdamse GMT. Eerder kreeg de directeur-eigenaar van GMT, de heer R.M, een straf van 38 maanden.
Het Gerechtshof is van mening dat hoewel “Parmessar geen formele band had met dit bedrijf, hij niettemin –globaal gezegd - het feitelijk voor het zeggen had in dit bedrijf”. Volgens een bepaald wetsartikel kan de leidinggevende verantwoordelijke, aansprakelijk gesteld worden voor strafbare handelingen gepleegd door een rechtspersoon. Parmessar is volgens deze zogenaamde artikel-51-constructie veroordeeld voor de handelingen die GMT heeft gepleegd.

GMT was een overmakingkantoor van de heer R.M., die zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van een bedrag van Euro 60.000, het niet melden van ongeveer 40 ongebruikelijke transacties, het niet laten identificeren van een tiental klanten en valsheid in geschrifte. Door het plegen van deze misdrijven door GMT wordt deze gezien als een criminele organisatie, waardoor Parmessar tevens veroordeeld is, ter zake.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS

28-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics