Nickerie.Net, woensdag 30 januari 2008


Nieuw Amsterdam moet cultureel trekpleister worden

Isaak Poetisi, 29/01/2008

Paramaribo - Het openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam in Commewijne is verzelfstandigd. Na 25 jaren krijgt het museum ressorterend onder het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, een facelift en nieuw management datl moet zorgdragen voor het behoud van ons cultureel erfgoed.

Met vereende krachten voeren scheepslui het zeilschip, de 'Stad Amsterdam', veilig naar de haven van Paramaribo. Het schip kwam van een trip naar Fort Nieuw Amsterdam waar aan boord drie overeenkomsten zijn getekend om het plaatselijke openluchtmu- seum in ere te herstellen en te maken tot dé culturele trekpleister en centrum van educatie in Commewijne.
Het moment waarop onderwijsminister Edwin Wolf en Sofna-voorzitter Ben Halfhide de verzelfstandiging van het openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam bezegelen, middels overtekening van de benodigde documenten.- dWT foto/ Izaak Poetisi

Volgens Ben Halfhide, voorzitter van de Stichting Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam (Sofna), die het beheer overneemt, wordt het museum nieuw leven ingeblazen en moet het dé culturele trekpleister en centrum van educatie in Commewijne worden. In dit verband zijn gisterenmiddag, na een jaar van voorbereidingen, drie overeenkomsten getekend aan boord van het zeilschip, de 'Stad Amsterdam', nabij het fort.

Met de ondertekening van het protocol van overdracht aan stichting Sofna, mag deze het openluchtmuseum beheren. Een intentieverklaring tussen de stichting Sofna en de Gemeente Amsterdam (Nederland) biedt de ruimte aan de Gemeente Amsterdam om een interim-manager voor het openluchtmuseum te financieren. Ook is door het directoraat Cultuur en het Zuiderzeemuseum een handtekening geplaatst voor de verlenging van een bestaande overeenkomst.

Onderwijsminister Edwin Wolf zei bij deze gelegenheid dat als gevolg van de onderhoudsachterstand, de stichting structurele ondersteuning zal krijgen. Het museum mag daarom rekenen op een subsidie voor de eerste drie jaar. De bewindsman benadrukt dat met de heringebruikname van het museum een zware taak is weggelegd voor de stichting. Hij hoopt dat de private sector eveneens een wezenlijke bijdrage levert.

De Nederlandse ambassadeur in Suriname, Tanya van Gool, die evenals exponenten uit het bedrijfsleven ook tot de genodigden behoorde, prees het bereikte resultaat door samenwerking tussen de verschillende actoren, die direct te maken hebben met het museumwezen en het toerisme.

“We kunnen alleen iets bereiken in het leven met mensen van goede wil”, onderstreept directeur Erik Schilp van het Zuiderzeemuseum het bereikte resultaat. De museoloog Lesley Karijoatmo, die zes maanden geleden door het directoraat Cultuur is aangetrokken, zegt dat zijn studiegebied te maken heeft met het managen van musea en het behoud van het cultureel erfgoed. Het organiseren van exposities is daarbij van belang. Volgens hem heeft het museum in de eerste plaats een educatieve taak. Hoewel het oude fort over artefacten beschikt, is er geen specifieke omschrijving van de bestaande museuminventaris. Woensdag wordt een informatiebijeenkomst belegd met vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen van het district Commewijne.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

28-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics