Nickerie.Net, vrijdag 01 februari 2008


Hechtere samenwerking Surinaamse en Nederlandse organisaties

Nancy de Randamie, 31/01/2008

Paramaribo - Als uitvloeisel van de verbreding en vermaatschappelijking van de relatie Suriname Nederland, zoals eerder vervat in de beleidsnotitie 'Een Rijke Relatie' uit 2004, zullen particuliere organisaties uit beide landen meer gaan samenwerken. De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders heeft hiertoe per 1 januari 2008 de zogeheten 'Twinningsfaciliteit' in het leven geroepen voor de periode 2008 2011. Hierover wordt bericht in een brief van Koenders en Maxime Verhagen, zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken aan de Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Met de 'twinning' wil men de samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse particuliere organisaties op verschillende terreinen zoals taal, cultuur, onderwijs en gezondheid bevorderen. Deze samenwerking moet voldoen aan drie criteria: kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en armoedebestrijding. Organisaties kunnen in het kader van deze 'twinning' in aanmerking komen voor subsidie. Voor de komende vier jaar stelt Koenders namelijk een bedrag van 2 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Voor de daadwerkelijke verstrekking van de subsidies moet nog een loket worden opgericht. Organisaties hadden tot 9 november vorig jaar de tijd zich op te geven voor deelname aan dit loket. Aangezien de inschrijving voor deelname is gesloten, is momenteel een commissie bezig met een selectie.

Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking verwacht dat het loket voor de Twinningfaciliteit Nederland-Suriname binnen enkele weken operationeel zal zijn. Vandaag vindt voor het eerst sinds 2,5 jaar een Algemeen Overleg van de Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking plaats over Suriname. Punten op de agenda zijn de Toescheidingsovereenkomst, toetreding van Suriname tot het Internationaal Strafhof, de grensoverschrijdende criminaliteit, het AOW-gat en de effectieve en doelmatige besteding van de resterende verdragsmiddelen.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics