Nickerie.Net, vrijdag 01 februari 2008


Toescheidingsovereenkomst opnieuw discussiepunt - Nederland schermt met Internationaal Gerechtshof

Vernon Texel, 31/01/2008

PARAMARIBO/DEN HAAG - Nederland stapt naar het Internationaal Gerechtshof als Suriname besluit de Toescheidingsovereenkomst (TO) uit 1975 eenzijdig op te zeggen. “Ik erken de autonome bevoegdheden van de Surinaamse staat, maar sta erop dat individuele rechten in Suriname van Nederlanders van Surinaamse afkomst die uit het verdrag voortvloeien blijven gewaarborgd. We blijven daarom in bilateraal overleg hoe de opvolging van de TO moet zijn”, zegt Maxime Verhagen, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken.

Hij is het overigens ermee eens dat de overeenkomst haar oorspronkelijk werk, het toekennen van nationaliteit, heeft gedaan. Echter wil de bewindsman harde garanties dat de individuele rechten die aan het verdrag kunnen worden ontleend overeind blijven voordat Nederland akkoord gaat met opzegging van de huidige vorm ervan.

Dit maakte Verhagen gisteren duidelijk tijdens het algemeen overleg over Suriname in de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden maakte Suriname bekend af te willen van dit verdrag. De nieuwe vreemdelingenwet die op komst is zou namelijk voorzien in enkele bijzondere voorwaarden voor in Nederland wonende ex-Surinamers. Verhagen is benieuwd naar de mogelijke oplossingen die dit kan bieden. Den Haag kijkt daarom reikhalzend uit naar het her-opstarten van ambtelijk overleg over dit onderwerp.

SP-kamerlid Harry van Bommel vindt echter dat zijn regering nog teveel achterover leunt. “Wij moeten juridische stappen ondernemen tegen Suriname om de individuele rechten afgedwongen te krijgen”, is het harde standpunt van het kamerlid. Verhagen ziet dit echter niet als belangrijkste prioriteit en kiest voorlopig voor bilateraal overleg. Bovendien zou een proces bij het Internationaal Gerechtshof “ons jaren verder voeren”.

Kathleen Ferrier van het CDA vreest voor de gevolgen van eenzijdige opzegging door Suriname en noemt de huidige situatie een patstelling. Dit was aanleiding voor VVD-collega Hans van Balen om voor te stellen dat contact wordt opgenomen met Surinaamse parlementariërs om de zaak vlot te trekken. Verhagen hierop: “Wij hoeven niet af van de TO. Als Suriname daarvan af wil, ben ik bereid daartoe, maar niet voordat de individuele rechten gewaarborgd blijven. De oplossing van deze problematiek zou het maatschappelijk verkeer tussen beide samenlevingen ten goede komen”.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

31-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics